Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Blackhawks signal finest possibility Dorrie Hayden so that you can 2-year deal

The distinct Chicago, il, il, il Blackhawks have got determined on the certain two-year entry-level deal as well as finest possibility Dorrie Hayden, this staff introduced End from your 1 week. This deal characteristics with all the 2017-18 time frame, your own personal forwards end up the precise constrained no cost realtor.

Hayden, Jonathan Toews Jersey which usually purchased the precise two-year deal inside Blackhawks simply because he’s at this time twenty-two yrs . old, may well affirmation right away to your NHL. He’s qualified to receive this playoffs, along with Fran Quenneville explained End from your 1 week in which he’ll get some good excellent outstanding encountering time frame with all the Hawks demonstrating just what they are able to execute.

The distinct 2013 third-round pick fundamentally done their particular more mature 12 months through Yale School, which usually developed these individuals could’ve struck this available business inside of Occur come early july initial as an example most of us witnessed through Jimmy Vesey along with Kevin Hayes inside of earlier a long period.

The distinct Blackhawks experimented with so that you can signal Hayden previous summer season, Artem Anisimov Jersey even so these individuals dropped designed for time frame with regards to Yale mainly because staff principal. This forwards competent a big 12 months with all the Bulldogs, creating career-highs inside cell as well as 21 years old yrs . old yrs . old targets along with 13 assists inside of thirty-three video game titles. Being a huge (6’3, 223 pounds) heart who is able to overall in-front, they could generate a direct impact swiftly being a net accessibility house inside of Chicago, Clark Griswold Jersey il, il, il.

Nearly many players which usually signal entry-level deals support the overall 8 weeks, even so Hayden are in reality tied to year or two offered their particular age. Today this forwards could have the opportunity inside increase carrying out the particular 2017-18 time frame, whenever these individuals won’t turn into on a the principles inside entry-level offer.

Hayden may well sign up to this Blackhawks’ energetic roster offered there’s without the reduce relating to how much players it’s likely you have performing any firm arrangement. Keith Magnuson Jersey This staff must nonetheless find out it really is minimize circumstance as well as these in the lower well-informed along with fundamentally gives $792, 137 inside of current area, for each and every Minimize Pleasurable, even so which is however a fantastic last-minute add-on to your roster.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени