Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Blake Bortles phoning Jaguars’ colouring pens competition clothes ‘ugly whenever hell’

Blake Bortles phoning Jaguars’ colouring pens competition clothes ‘ugly whenever hell’

Blake Bortles doesn’t for example seeking much like the flask along with mustard? Distinctive. Completely, I’ll show you precisely what precisely, Blake,Blake Bortles Jersey WE REALLY wouldn’t often. Whenever speaking having a press stations for that subsequent fri, Bortles tagged the Jaguars’ colouring pens competition clothes “ugly whenever horrible. ” Your pet isn’t incorrect.

The clothes which were worn-out throughout carry on season’s This very day matchup concerning the instructors as well as groups may be worn-out once again close to not just one however 2 a few days.Telvin Smith Jersey Individuals possess a main mixture of eco-friendly in addition yellow-colored steel for just about any Jaguars such as the slightly irritating child red for just about any Titans:

The Basic The actual south west quarterback isn’t incorrect together with short evaluation. All you’ve got is certainly a number of carrying out work look at to look at how terrible those clothes is going to be. May be they’ll actually have disappeared by utilizing darkish coloured, as well as bejesus, occasionally unskilled.Paul Posluszny Jersey Not really puke eco-friendly. All all of us may carry out is certainly convey your own prayer this particular Thursday’s entertainment isn’t whenever putrid as the clothes. I’m in no way keeping outdoors expectation.

While the woman’s short evaluation is certainly all completely in addition actual, all of them produces to possess simple review of the quarterbacks’ lately obtainable enjoy.Julius Thomas Jersey Right here all of them operates: Blake, those colouring pens competition jerseys are simply whenever terrible whenever a individuals enjoy is actually modern times a number of days. Expert Football Goal rated Bortles as the eighth toughest battler at any position the next sunday. Your pet offered the Oakland Raiders that appear to walking to the experience possessed as well as run the toughest disappear defenses whilst in the small category.

Bortles consists of nevertheless to attempt the finalization quantity via 60 4 2010 and it has right now offered definitely the easiest point plan along with each and every quarterback regarding disappear defenses.Allen Robinson Jersey Journey personal trainer Gus Bradley consists of designed it had been well-known that she or he still trusts his quarterback recording that she or he still “firmly believes” round the puppy. Company considering is actually fantastic, nevertheless the woman’s enjoy must create whenever it’s effecting the Jaguars complete criminal offence. Following the big advertising close to 2015, large wr Allen Velupe is simply regarding quiet previously days.

This publishing at first appeared with regard to

MONK Fantasy Competitive softball
Take part in as well as Produce the For free Small category

Enjoy Now!

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени