Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Blend picture can make Crab Nebula inside incredible excellent azure along with red-colored

May 10 (UPI) – THE PARTICULAR personnel associated with astronomers has built the blend picture in the Crab Nebula applying details by way of 5 varied telescopes along with since the genuine complete using the electromagnetic choice.

„Comparing such brand-new pictures, produced from several wavelengths, provides the majority of us utilizing a big option associated with completely new depth for that Crab Nebula, within.Cameron Jordan Jersey Gloria Dubner, the actual detective inside the Begin associated with Astronomy along with Physics, pointed out within the data release. „Though the specific Crab may be examined completely for a long time, the majority of us nonetheless make use of a lot to understand relating to this.John Jenkins Jersey

Radio search happen to be used using the Big Wide selection in addition to existence in only red-colored. Infrared rays happen to be observed with the Spitzer House Telescope that is pictured within yellow-colored. Apparent mild happen to be imaged using the Hubble House Telescope that is represented along with eco-friendly. The specific XMM-Newton utilized ultraviolet sun light, discussed within excellent azure.Michael Hoomanawanui Jersey Along with the Chandra X-ray Observatory noticed X-rays, verified within pink.

The end result is usually a incredible along with power show associated with color mixture.

The Crab Nebula is usually a supernova remnant situated 6, 500 light-years by way of Planet within the Taurus constellation.Mark Ingram Jersey Via it’s center may be the Crab Pulsar, an enormous neutron celeb re-writing through quantity associated with thirty-three milliseconds for each turn.

The pulsar frequently attempts for just about any takedown aside mind-boggling allows for linked to the gentle, for instance gamma sun light, X-rays along with audio system search.Morten Andersen Jersey The specific stations associated with poisonous contaminants emanating inside the pulsar provide create for the highlighting supernova pollutants.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени