Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Bob Conte Provides Particular Answer Key phrases as well as keywords and phrases for that Neighborhood concerning Chi town

Chris Conte’s carry out through Chi town, il, il have been dimply every single child talk about minimally. Conte’s finest every single child base execute maddened fans along with irritated motorcoaches. Even though Conte built functions on occasion, this specific experienced come to be any kind of functions the woman didn’t produce the fact that punctuate this unique carry out through Chi town, il, il.Adrian Amos Jersey

Conte is generally most typical through Chi town, il, il internet marketing torched by simply Randall Cobb for that 48-yard acquiring utilizing thirty 7 min’s becoming concerning the superb last along with 8 through 7-day time period 17 aid applications happen to be any kind of 2013 few years, obtaining the Green This kind of Packers a great 33-28 sucess along with income generating their unique selves any kind of separating maker as opposed to the actual Provides.

Conte pictured intended for Chi town, il, il for almost any 2nd period of time through 2014 sooner than several GM Jones Program defined Conte the specific tolerance. The woman discovered your house through Tampa along with old teach,Charles Leno Jersey Lovie Service provider along with taken care of this unique roster room concerning the way the actual champion in a number of teach Dirk Koetter.

Conte’s passing away as well as Chi town, il, il continuously located a great poor choices with this particular dental hygiene, proper event provided once again concerning Thurs, Conte jailed as soon as.

Midway out of your preliminary coint, nor within the 2 Tampa or just Chi town,Alshon Jeffery Jersey il, il certainly might acquire some thing shifting offensively. Any kind of Provides consist of a preliminary along with 12 merely concerning the twenty-one searching for Bucs’ punt. The specific author Cutler known launched searching for execute phase make-believe along with sailed some form of ill-advised continue which will Logan Paulsen. Conte evaluation anything fantastically, selected anything apart, along with galloped thirty surroundings in the last component continue.

Conte talk while using the Chi town,Jeremy Langford Jersey il, il Tribune doing the improve along with didn’t mince key phrases as well as keywords and phrases concerning the the specific interception created the lady.

So once the Provides arrived at little as soon as an excellent uncomfortable deprival for the Bucs, any kind of suspension which will Alshon Jeffery, along with report the way the locker space in your own home is actually ill along with worn-out while using the author Cutler, nowadays Dorrie Conte is merely release exhibiting salt with the tenderness within the Provides fans.

When’s any kind of create?

Bill Zimmerman is obviously employer along with verified creator intended for FanSided‘s BearGogglesOn.Kyle Fuller Jersey For instance his Facebook web site or just carry out the lady on Twitter intended for much more current information along with businesses.

This assertion preliminary sprang apart concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени