Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Brand new government financing associated with Olympic protection

WASHINGTON, March. 3 (UPI) – Government authorities Thursday reassured Ut authorities the protection update for that 2002 Winter season Olympics within Sodium River Town had been prepared within wake up from the September. 11 episodes within Ny, close to Wa as well as within Pa.

After a gathering along with Lawyer Common Steve Ashcroft as well as reps of numerous government companies, the actual Ut authorities stated financing as well as co-operation these people asked for will be future.Tamba Hali Jerseys

„We possess a organization dedication through all of the events which went to the conference these days that they’ll place just about all important assets at the rear of the Olympic protection requirements, inch stated Sen. Orrin Hatch, R-Utah.

Milt Romney, leader from the Sodium River Arranging Panel, informed the actual Deseret Information the us government experienced decided to improve it’s unique promise associated with $200 zillion with regard to Olympic protection through an additional $30 zillion in order to $40 zillion.Derrick Johnson Jerseys

„I don’t believe you will visit a considerable distinction prior to as well as following September. 11 since the strategy currently in position with regard to Sodium River Town required really considerable queries prior to individuals proceeded to go in to locations, as well as airspace limitations, inch Romney stated. „I believe so as to we will demand that individuals do not provide big totes as well as school bags and a lot of gear in to locations. „

The Olympics happen to be regarded as the perfect, high-profile terrorist focus on since the actual 1972 Munich Olympics had been interrupted with a weakling terrorist assault which remaining 11 Israeli sports athletes lifeless.http://www.chiefsproteam.com/spencer-ware-jersey-c-7603.jsp Following final month’s assault about the Globe Industry Middle as well as Pentagon, coordinators from the February. 8-24 Sodium River Town video games examined their own protection strategy as well as travelled in order to Wa Thursday in order to short Ashcroft along with other high-ranking government protection authorities.

The main alter, Romney stated, will be extra manpower and also the motion associated with a few occasions within in order to much more guaranteed places.

Romney informed reporters the actual manpower raises might probably originate from the actual army,Travis Kelce Jersey especially in the region associated with managing use of the actual airspace close to Sodium River Town. He or she additional, nevertheless, the amount of government soldiers in the video games will be considerably underneath the 15, 000 used in the 1996 Atl video games.

In add-on, Romney stated,De’Anthony Thomas Jerseys additional staff will be designated in order to protection checkpoints to assist carry out much more considerable queries associated with enthusiasts getting into the actual locations whilst maintaining waiting around occasions to some minimal.

In the associated improvement, protection organizers requested the us government to consider dimensions associated with the radiation in the Olympic website later on this particular 30 days, the actual Deseret Information documented. The actual dimensions is going to be accustomed to arranged set up a baseline degree of organic the radiation that may be when compared with amounts calculated throughout the video games to find out in the event that some type of the radiation discharge experienced occurred.

Similar preventive dimensions had been drawn in Atl as well as throughout the 1984 La Olympics.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени