Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Brand new The nike jordan parliament: Rubberized seal of approval?

AMMAN, The nike jordan, This summer sixteen (UPI) – Jordan’s fourteenth Reduce Home associated with Parliament, the very first below Full Abdullah, that opened up it’s remarkable program Thursday, includes brand new people through each extremities from the Jordanian culture. The brand new legislature, in contrast to the prior local authority or council, consists of seventeen people in the Islamic Motion Entrance, the actual politics equip from the Muslim Brotherhood, as well as 6 ladies, chosen upon set aside chairs.

The individual quota for ladies may be reintroduced within The nike jordan following sixteen many years.

At very first look, the brand new encounter associated with parliament, chosen upon 06 seventeen following a two-year hold off, seems consultant from the Jordanian culture as well as „democratic. inch

But experts cautioned this particular façade might be misleading, as well as didn’t anticipate the brand new legislature to become considerably not the same as the prior 1,John Miller Jerseys that was basically thought to be the federal government rubberized seal of approval.

They stated presently there will be „interesting moments“ throughout discussions using the existence from the IAF, that chose to take part in the most recent polls following getting boycotted all of them within 1997 in order to demonstration the actual elections regulation. There’s also 10 additional impartial Islamists, as well as 6 ladies.

But the actual 6 ladies that were able to safe the greatest quantity of ballots in order to fill up the actual quota had been just about all through away from Funds, Amman, and therefore are thought to be „conservative. inch They’re not likely in order to „rock the actual boat“ once the period involves discussion a few 230 provisional expenses handed through the federal government previously 2 yrs because the full mixed the prior parliament.

None from the fifty four ladies applicants received the chair away from quota, plus they obtained the measely thirty six, 000 ballots come up with. Among the ladies legislators is really a person in the actual IAF, the only real lady in the Islamic team selected like a prospect, as the additional 5 are through non-urban cities as well as tribal metropolitan areas that received upon tribal foundation instead of politics affiliations as well as values.

The quota for ladies had been launched within The nike jordan with regard to the very first time, subsequent Egypt’s guide, that allotted thirty from 360 chairs in order to ladies within 1979, however had been suspended within 1986, lowering the amount of ladies congress in order to 11 from 454 within the 2000 elections.Mike Gillislee Jerseys

Morocco offered ladies the 35-seat quota within it’s 325-member parliament. However in Lebanon, that doesn’t have the quota, 3 ladies had been chosen within it’s 125-seat legislature.

Jordanian ladies activists usually made welcome the actual quota, stating it had been an optimistic very first action in the direction of adding ladies within the politics procedure, even though people who managed to get this time around had been viewed as traditional as well as barely prone to drive for his or her privileges, thinking about these were at first selected upon tribal foundation.

Until final month’s elections, just one lady received the chair within Jordan’s legal background (1993-97), feminist Toujan Faisal, who had been prohibited through contending this season about the reasons which your woman had been charged associated with „insulting the actual self-esteem from the state“ this past year.

Another lady, Nuha Maayatah, had been selected through the parliament to change an associate that passed away within 2001.

Meanwhile, the actual IAF congress might sign up for additional impartial Islamists to create just one competitors bloc. This may trigger a few obstacles for that federal government and also the sixty two pro-regime legislators within promoting a few of the provisional expenses viewed as getting limited open public freedoms.

The Islamists, in addition to a quantity of additional self-declared „nationalist“ legislators,Shaq Lawson Jerseys guaranteed to find in order to revoke, or even a minimum of modify, a few of the limited expenses, such as the open public assemblies as well as anti-terrorism laws and regulations.

The open public assemblies regulation remains dramatically belittled through Jordanian as well as worldwide privileges organizations with regard to banning just about all open public assemblies without having earlier authorization in the governor. This enables the actual government bodies to make use of pressure in order to distribute any kind of demonstration which is not certified, as well as police arrest the actual coordinators as well as individuals, intimidating serious jail conditions.

The federal government released this particular regulation right after common demos swept the actual roads associated with The nike jordan within solidarity using the Palestinians whenever Israel released an enormous army attack about the Palestinians as well as their own management within the Western Financial institution as well as Gaza within the springtime associated with 2001.

Analysts stated what the law states evidently proved helpful within stopping open public protests whenever america as well as Great britain released their very own battle upon nearby Iraq within 03, where organizations obediently searched for authorization with regard to anti-U. UTES. rallies. The federal government authorized numerous, but additionally rejected a few programs with regard to demos.

The anti-terrorism regulation had been released under 30 days following the September. 11, 2001, episodes upon america. It was additionally viewed as limiting independence as well as had been belittled through the Jordanian competitors because safeguarding Israel’s edges about the western.Sammy Watkins Jersey

Jordanian authorities state what the law states might avoid feasible equipped episodes inside as well as through The nike jordan in to Israel, observing how the empire authorized the serenity treaty along with Israel within 1994.

The IAF, that experienced ruined the actual September. 11 episodes upon america, has additionally emphatically denounced the actual OUGH. UTES. battle upon Afghanistan which toppled the actual Islamic Taliban routine.

The anti-American entrance, that doesn’t have any kind of hyperlinks in order to Osama rubbish bin Laden’s al-Qaida business, is actually likely to make use of parliament like a discussion board in order to openly port competitors towards OUGH. UTES. treatment in the area, specifically in the centre Eastern serenity procedure as well as profession associated with Iraq.

The proven fact that the actual Islamists’ quantity ended up reduced compared to have been expected through experts, their own capability to impact Jordan’s international plan may be destabilized. Experts, that believed the actual IAF might catch the majority of, otherwise just about all, the actual thirty chairs it had been contesting,Nick O’Leary Jerseys observe that there is an identical quantity of IAF people within parliament once the home recommended the actual serenity treaty along with Israel within 1994.

But following becoming lacking through parliament for that previous 6 many years, the actual sounds from the IAF people is going to be noticed towards america, providing the actual Islamists a larger possibility of attaining much more assistance arrive the following elections.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени