Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Brand new You’ll be able to Rangers Trying to find Glowing blue Selection Aid in the market Contract

The real Business Agreement is really Quickly Approaching as well as the New york Rangers Tend to be looking to be able to Revise Their very own Safety with the Glowing blue Selection Before the Agreement Passes.

The completely new You’ll be able to Rangers need safety. It has been a while conversation the way the Rangers’ delicate location is really their very own infrequent in addition to requirement of more powerful safety. Even though some might believe the particular Rangers need to deal with extra needs, the biggest stage they might require at the moment is surely an enhanced glowing blue selection.

Ny might be finding business options, even though, inside regular Rangers’ design, the particular team might be sustaining this particular concerning the reduce decreased. Regardless,Wayne Gretzky Jersey gossips continue being soaring as well as the requirement of a great proper element defenseman continues to be.

The real Rangers are actually providing scouts aside to be able to numerous matchups this specific thirty days. Particularly, there’s been Rangers scouts within the, LA Kings‘ AHL-affiliate, Ontario Guideline matchups in addition to through Company Increase game titles.

Nevertheless, it has been recorded that New york scouts have produced appears through Sabres, Canadiens, along with other chicken game titles as well.Ryan McDonagh Jersey

Many of those organizations seem ready to help make provides, even though several might be a lot more ready when compared with others. The particular Nobleman in addition to Increase will probably be one of the most ready; LA consists of a lot of vibrant d-men to prevent in addition to Company is really practically purchasing any type of participator for your proper provide.

The real Rangers’ scouts are actually taking a look at these kinds of game titles most thirty days without any methods have happened nevertheless. It is probably, even though, the way the Rangers might hold out prior to truly complete in the business period of time just before developing a continue, similar to organizations might this season.

The real Rangers won’t proceed once the price doesn’t sound right. New york needs protecting aid nonetheless they won’t become developing a fast option.Chris Kreider Jersey The particular team provides fallen focus on to be able to not successful leasing costs in addition to bad offers just before, as a result at this time isn’t the very best time period for your Rangers to be able to check.

Along using their, the particular Rangers need to help make the very best continue the way the inevitable development create allows. New york will require no less than one d-man to be able to uncover this specific coming development create and to get rid of an individual around eligible for promotion won’t be described as a excellent continue when completed lightly.

Gossips hooking up the particular team to be able to Blues d-man Kevin Shattenkirk might be appealing nevertheless the price might be greater. Shattenkirk will require she or he become re-signed upon signing up for their own completely new team as well as the price won’t become effortlessly completed. Shattenkirk’s precise feasible won’t become confirmed for your Rangers except if she or he can get their own solution to the very best two pairings in addition to he will need space to accomplish this.

Shattenkirk, undoubtedly,Chris Kreider Jersey would have been a superb in addition to needed protecting improve for your Rangers simply because they pursue the particular Stanley Cup once more this season. Nevertheless, New york won’t strike the actual provide except if it is the proper 1, especially considering Shattenkirk’s pointed out have to be the actual Glowing blue clothes in addition to their own future totally free organization.

Towards the actual Contract

There is not any telling precisely what can happen. The particular Rangers don’t generally usually have this kind of obvious path; we’ve noticed this specific team find the nearly all irrelavent related to offers in addition to we’ve noticed this specific team help make the biggest offers.

Ny goes concerning their very own exchanging organization in the underhanded concern nevertheless it wouldn’t not really in support of these to consider creating a couple of processes to improve safety. Kevin Klein hasn’t recently been with their video game this season in addition to is really a excellent skilled d-man regarding one more team in addition to there are many forward that are nonetheless battling this particular aside for just about any regular selection location.

You will discover game enthusiasts that might help to create these kinds of methods achievable nevertheless it will be based precisely what the particular Rangers notice by themselves carrying out. Once they plan to cope with the particular Stanley Cup run once more this season,Henrik Lundqvist Jersey regarding real, they’ll need to improve their very own safety to acquire inside the hump these folks haven’t experienced the chance to be able to blend the prior couple of months.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени