Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Brandon Moss Harm Revisions upon Cardinals 1B’s Ankle joint not to mention Profit

Brandon Moss Harm Revisions upon Cardinals 1B’s Ankle joint not to mention Profit

As Make Saxon regarding ESPN described yesterday evening, Moss aren’t going to be acquiring a getting qualified offer you on the Cardinals, which suggests typically the Houston Nationals probably would not possess to discontinue some scribble pick out to help indication your ex http://www.cardinalsvipshop.com/stephen-piscotty-jersey-c-1_20/. At the same time Moss just isn’t acknowledged to get ordinary, he could be a good player that could lead regarding his energy.

Advertisement

Sidelined through Physical activities Traumas, UCSF Assisted Lucas Can quickly Compete

Our athletics medicinal drugs pros within UCSF Benioff Childrens Nursing homes form teams to obtain boys and girls similar to Lucas again about the football area.

Ad by means of UCSF

This earlier year Ozzie Smith Jersey, Moss experienced some sort of rip brand of. 225/. 300/. 484 by using 28 property carries on in addition to 67 RBI’s within 128 matches. Moss offers attack 19 or further place can run for every single prior four changing seasons, although fresh found below 80 RBI’s around three or more of the six many by means of Oakland, Cleveland, not to mention Saint. Louis.

More because of Center concerning Deck

Oregon Nationals: Quick Months Fears Regarding Blake Treinen Continue14h ago

New york Nationals: Koda Glover Simply being Eased To More detailed Role18h ago

Oregon Nationals: The reason They may be Relating to Fire1 debbie ago

New york Nationals: SOME Nearer View Juan Soto1 defense ago

California Nationals: 5 To watch after Alongside Colorado1 defense ago

Moss http://www.cardinalsvipshop.com/adam-wainwright-jersey-c-1_11/, who’ll turn out to be 34 subsequent year, battled from the subsequent 50 % of on 2016. Following your All-Star Escape, he / she come to just. 191 along with 11 place carries on not to mention 27 RBI’s (eight individuals household functions emerged with August). Through Sept, he or she arrive at. 084 (seven bites inside 83 at-bats) and additionally three or more of the more effective strikes had been residential works.

One in can owning Moss ideal vitality is normally the power to take up diverse jobs. But not only might possibly your dog reassurance Zimmerman in the beginning put faitth on, however the person competed 21 adventures through suitable area as well as 58 matches on departed line of business at the moment http://www.cardinalsvipshop.com/matt-carpenter-jersey-c-1_6/.

While he’s got the career ability, his / her immunity isn’t very good. Reported by Fangraphs, Moss possessed -3 goes rescued being earliest baseman with 2016 (three go reduce by 2015) and even he previously a couple of functions set aside being an outfielder (five function grow with 2015) Matt Carpenter Jersey.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени