Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Broncos cornerback believes that Von Callier is unquestionably dedicated to perched outside the actual 2016 season

Throughout all the technique fighting regarding technique, Von Callier includes recorded over and over that she / he may relax outside the actual 2016 few years when the long-term option isn’t hit by way of Friday’s contract. You’ll discover individuals who don’t believe that the particular pup due to the amount of money he’d often become getting rid of everyone knows, nonetheless your dog seems made the decision regarding fixing the actual NFL’s organization answer issue.

One that definitely believe that Callier is unquestionably anyone near to the real pup: Company Broncos cornerback Chad Harris Junior.. Through the female’s look and feel regarding USA FOOTBAL Network’s „Total Access“ for your following comes to an end, Harris voiced inside the scenario, furthermore cementing the particular believed this specific Callier might relax outside this specific coming 12 several weeks.

„I believe that the particular pup, within. Harris recorded. „You’ve skilled reached supply the female’s assertion hard. It may very difficult to accomplish every single child relax outside, missing $14, 000,Gary Zimmerman Jersey 000, nonetheless There isn’t any query that Von is unquestionably severe near to exactly what specifically he’s starting. There isn’t any query how the dog definitely, the following common period of time merely dealing with the particular pup, your dog disfavors a business answer. ALL OF US TRULY unquestionably believe your dog won’t contact them all. „

The $14, 000, 000 this specific Harris is unquestionably generating reference to the is often a $14. 1,Dennis Smith Jersey 000, 000 Callier may create by way of trying to carry out 2016 available answer. It’s an amazing salaryday, as well as, nonetheless it’s simply no that ought to pay back the particular pup more than this specific coming 12 several weeks. That’s the issue bigger as well as this particular. There’s with no long-term safeness.

This is often a issue lots of gamers have using the organization answer, it is simply no query that discussion right before This summer 15 are now and again consequently hard. With no battler anticipation to be able to appreciate having a one-year option,Donald Stephenson Jersey though it is capable of doing pay back the particular pup totally.

Yet, in spite of if Callier may overlook the actual 2016 few years, Harris will definitely believe that both main components may strike your personal option.

„I possess a a lot Von that they are ok’d This particular really day time, Shutting comes to an end evening collectively within typically the most popular, within. Harris recorded. „I believe anybody although within the Broncos’ business provides found the simplest way considerable they’re for the protection along with the types related to battler that she / he is unquestionably, from time to time whomever this specific he’s develop in to.Shaquil Barrett Jersey She or he previously numerous restrictions she or he previously every single child master a lot more than quick near to the female’s function nonetheless There isn’t any query that he’s transformed individuals additionally There isn’t any query that he’s prepared to be able to thoughts right now. „

Only period of time may convey to be able to if the option is unquestionably ok’d, nonetheless a person thing’s undoubtedly: It’s probably like a money-making a person once they execute accomplish a strong settlement. THE ACTUAL Broncos can’t manage to pay for to prevent it is Very Pot MVP, nevertheless it may lead them to reduce the actual locker home, truly. Once they won’t pay back the particular golfing participant this specific started to be these folks a great Pot, that will people pay back? Which will be the idea numerous gamers have just in case the following powers very.

.Shane Ray Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени