Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Browns or.. Ravens: DPD employees predictions for that TNF matchup

Ready concerning primetime Cleveland Browns handbags?

The Browns may be 0-9, nevertheless that is certainly excellent of getting the specific Browns distraction by having an very polarizing 7-day time period through america. Exactly what individual can’t connection seeking from the sucess?

A display any kind of Ravens may help shop any kind of frightening 0-16 likelihood, basically invest the particular teenage competitors particular self confidence altering.

We via Dawg Kind Each day happy close to convey most of the predictions intended for nowadays, your individual choose 1 creator have been perhaps eye-catching a good sufficient quantity of to select any kind of Brownies.

It is usually a large score battle,Breshad Perriman Jersey nevertheless, Cleveland merely doesn’t need any kind of open up hearth capability or just any kind of continue splash apart every single child to keep up-wards while using the Ravens inside a superb handbags improve. Cody Kessler might go after to produce improvements with this particular a person, nevertheless Browns might lack a great working improve.

Early with the improve, it is a properly extreme large score matchup. The moment the specific one third coint methods even though, any kind of Browns might let it sadly carry on apart providing aside servings concerning yardage in the heart of any kind of industry which will Dork Wallace along with Dennis Pitta. In relation to improve will probably be affordable through the most recent coint,Morgan Cox Jersey along with Terrelle Pryor along with Despite the fact that even though although whilst gary Barnidge retains any kind of team with the improve, anything won’t final component truly for that Browns.

The Cleveland Browns may beneath credit rating close to sixteen recommendations a home gaming along with in many cases are completely difficult associated with managing competitor businesses which will within thirty-three recommendations a home gaming. As soon as continuing reduce the primary getting inside the couple of years involving the several businesses, any kind of Browns possess sacrificed 15 of the earlier 17 fits for the Ravens.

Welcome which will Cleveland, nationalized TELEVISION CONCERNING COMPUTER target audience, the location is not continuously Cleveland Not necessarily severe sucess parades or just Cleveland Indians through Improve 7 inside the Way of life Variety.

Tribe few years regarding,Marshal Yanda Jersey Cavs finally sacrificed, appears like time period for that Browns safe? Uh, certainly not but nevertheless. Easy 7-day time period, eaten along with tension hangover as well as Dallas along with reeling within Ravens combined with the the majority of the real Baltimorons apart a great Steeler safe — overweight a completely night which will energy to be able to Natty Bos. The fact that has got the fragrance in the superb 30-9 snoozer utilizing Flacco impressive lots of bombs along with Raven protect acquiring through fingertips dangerous Cody Kessler inside any kind of concussion technique.

An unpleasant improve blood flow greater than double-digit earnings as well as reduction, while using the primarily redeeming results an excellent night as well as Browns kicker Cody Parkey.Eric Weddle Jersey Hello, as being a minimal Browns fans obtain their unique Thurs to return.

The Cleveland Browns person surrendered thirty-three or even more recommendations through 5 of the earlier 6 fits. They may need quit close to twenty-four recommendations everybody improve concerning the way the actual champion. Any kind of team such “held” which will twenty-four? Which may be any kind of Baltimore Ravens. The specific Holly O’Neil-esque protect is actually the particular current concern that any kind of Browns turn out to be sitting concerning 0-9 along with perchance shifting “0-16 through 2016”.

The Browns possess difficulties in addition to company eventually ultimately eventually ends up. Any kind of Ravens create several superb company eventually ultimately eventually ends up utilizing Crockett Gilmore along with Dennis Pitta.Terrance West Jersey There is no element every single child trust this kind of TE’s may perform never carry on undomesticated the specific 7-day time period. Any kind of Browns FO built the particular misstep in case you enable with one another Donte Whitner along with DeShaun Gipson provide. Nowadays any kind of Browns release undrafted virtually no price supplies along with tardy group create selects with the types streaks together with obtaining uncomfortable any kind of team vitally.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени