Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Browns very first a year fined to obtain Brunell hit

NEW IT IS POSSIBLE TO, Stroll. 3 (UPI) – This particular Across the country Football Type fined Cleveland Browns preliminary 12 months thoroughly clean cope with Gerard Warren $35,Blake Bortles Jersey 000 Thurs evening to obtain it’s helmet-to-helmet hit within Jacksonville Jaguars quarterback Pull Brunell inside prior Sunday’s video game.

The occasion occurred whenever Browns protecting lineman Orpheus Roye intercepted any kind of shovel dispersed Jacksonville’s at first carry out due to scrimmage. Warren considered avoid,Roy Miller Jersey required a number of measures to be able to Brunell as well as equalized your dog using a considerable arise because players’ helmets collided.

Brunell professional the actual concussion concerning the perform as well as didn’t go to. Following,Justin Blackmon Jersey the individual referred to as the next „a grubby hit. millimeter

Warren, an additional standard choose inside the 2001 create,Jalen Ramsey Jersey was not punished for that perform as well as declined any type of goal to enable them to discomfort Brunell.

Browns innovator Carmen Program issed the following statement Thursday night within Warren’s superb:

„We recognize this particular ideas this particular area is unquestionably trying to enable them to provide as well as the objective the way the commissioner is generally attempting to achieve. Just opting for any type of assistance that keeps this particular state of health inside the genuine quarterbacks by using this department and may wholeheartedly follow any kind of particular methods is actually provided to enable them to most of us all through area government bodies.Allen Hurns Jersey

„We in many cases are certain Gerard Warren expert simply no purpose to be able to injured or even maliciously be engaged within well-liked keen on any kind of particular Jaguars person. She or he stated to the assistance workplace personnel he or she was not aware every single child which License dish Brunell had been all of the football footballer confused within acquire prior to following a run may be performed. Warm-up in the additional using the genuine misconceptions produced through the specific incredible turnover finished in most individual concerning the location responding to from the process supervised much more through behavior impulse when compared with all through purpose. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени