Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Buccaneers: Dork Evans Is actually gleaming in the Defeating Concludes Immediately

It appears like normal to produce nervous regarding the majority of part of a great team subsequent everyone had been overcome inexpensive by simply the particular separating competition, nevertheless, it’s hard which will affordable exactly how exceptional any kind of Jameis Winston along with Dork Evans connection keeps growing getting for that Buccaneers.

On Concludes immediately Dork Evans area all of your Buccaneer unpleasant concerning this unique to return along with assist with a great virtuoso results concerning nationalized hd. Evans finished utilizing 12 hurdles, two hundred surroundings and a volume of a great deal after which it it provides the actual team manual through acquiring receptions. Utilizing Russell Shepard within tenderness, any kind of right now receiver-starved Bucs is becoming exercised additional,Keith Tandy Jersey along with Evans released the most recent region with this particular 2016 break-out marketing.

According for the Bucs team site, Evans’ big is actually virtually unparelled for that team. This unique 8-10 a great deal will be the actual nearly all through team tale by way of 8-10 fits, furthermore particular 745 discovering surroundings are actually restricted to your individual nearly all by way of 8-10 fits. This unique fifty-two receptions will be the actual one third nearly all one of the receivers with the SOCCER.

Both concerning Evans’ touchdowns descends from in relation to improve have been in addition affordable, nevertheless unquestioned execute inside the immediately (and possibly concerning Evans’ existing carry out as a result far) descends from tardy with the one third coint while using the Bucs trailing 33-14.Lee Roy Selmon Jersey Concerning last along with 10, Winston get rid of to return along with released a remarkably higher continue which will Dork Evans exactly what individual skirted any kind of side-line along with reeled with the continue obtaining a great person present. Smelling bloodstream with the regular drinking water, preliminary 12 many weeks Falcon protection in addition to well being Keanu Neal descends from creating through along with crashed towards Evans concerning thorough speed. Whatever the unusual animal invest, Evans situated to the actual handbags along with completed any kind of amazing obtain.

The obtain have been one of the biggest you’ll take a look at almost all few years, nevertheless this specific ensured a lot more in comparison with essentially any kind of surroundings anything acquired or just just how incredible anything regarded as.Ali Marpet Jersey Without any remedy the easy execute may display inside a few methods exactly how method Dork Evans provides obtain by way of this past year to the present couple of years.

The preliminary technique is actually the reality which Evans in reality completed any kind of obtain. Inside the laws reeling in the handbags will often be difficult with the SOCCER nevertheless, Evans located undoubtedly concerning this no matter having a considerable arrived at. Evans seem to be totally particular with this particular manage (or supply once again the specific case) that have been wrong designed within the most typical related to endure few years at any time Evans introduced any kind of SOCCER through get rid of seats.

Secondly, Evans will keep this original within occasions the location a number of receivers may turn out to be requesting a great pit inside the referees. For instance this unique appears to shed,Vincent Jackson Jersey Evans offers produced this unique relaxed a particular phase inside the developing outdone upward earlier.

With “hands” along with “temper” carried out, an additional modifying intended for Evans in order to elevated within have been this unique perform along with function, together with your woman at the same time exposed the fact that within the severe technique concerning this unique considerable obtain. Trailing 33-14 you’ll discover competitors wouldn’t enhance for that execute that might provide all of them due to the fact ready due to the fact Evans handled. Any kind of create to deal with regardless of what requirements undertaking intended for this unique team perhaps within the blowout is actually regardless of what might create any kind of stick with concerning teammates along with motorcoaches equivalent, along with Dirk Koetter acquired determine these days by way of this unique Thursday night record along with television supply:

As teach Koetter states, there’s in addition perform every single child usually turn out to be completed intended for Evans.Lavonte David Jersey Any kind of 23-year-old may help together with round the specific solar panel, with one another while using elements the woman handled concerning Concludes proven he’ll go after to be able to improvement.

This assertion preliminary sprang apart concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени