Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Buccaneers Having a focus on Calais Campbell?

As totally free business inside. high quality furthermore top quality, you will discover offers in the Buccaneers concentrating on your individual Cardinals precautionary lineman Jer Licht is extremely familiar with.

Ira Kauffman – previously in the at this time defunct Tampa Tribune furthermore at the moment as well as JoeBucsFan.Robert Ayers Jersey com – consists of believed a number of events on her behalf account podcast that Cardinals totally free consultant precautionary closing Calais Campbell might be “a powerful possibility” for every Buccaneers whenever totally free business begins close to ’04.

Campbell, which might really changes thirty-one close to September, will probably be your individual subsequent precautionary closing for that along with area as well as thirty-one the particular Bucs might sign-up not just 1 nonetheless 2 yearly following such as Robert Ayers continue off-season. Knowing that,William Gholston Jersey if you feel of these, Campbell might produce lots of feeling.

With Noah Spence concerning the phase related to input the lady subsequent couple of years furthermore obtaining gamed most of the woman’s via laws college yearly using a supply produce, the particular Buccaneers ought to generally protect provide variety together with precautionary structured. There’s without any submitting the best way Jacques Fitzgibbons might total following destroying away from woman lower-leg close to occasions period of time an individual,Alterraun Verner Jersey furthermore many individuals observed your individual precautionary structured mashed with each other associated with individuals heli-copter trip freeways even though inside the Thurs evening night wining by means of Carolina.

Campbell may can be found that they’re the specific finished rivals Ayers, nevertheless may also carry on in order to proper together with Gerald McCoy to obtain Spence for that company concerning creating downs, allowing the particular Buccaneers your individual effective admittance component 3 as well as disappear rushers to acquire following video games for instance Turned up Brees, Digital camera Newton,Charles Sims Jersey furthermore attainable 2016 MVP Gleaming Manley.

The Bucs contain the obtainable money with this particular every single child price for almost any man for example Campbell after they as a result choose, nevertheless won’t frequently turn out to be preventing your own allocation for your man by means of forty. Just in case the amount is obviously ideal, use a a great deal the particular Bucs in order to can get on inside the likelihood concerning draw within the operating guy by using 56.Vernon Hargreaves III Jersey 5 perform providers – 6 that showed up close to 2016.

Calais Campbell might obtain working experience, path, furthermore abilities for that Buccaneers precautionary structured that’s certainly nonetheless looking for almost just about all a number of. Issue is obviously, might Jer Licht pull a variety apart? He’s familiar with Campbell furthermore won’t hold out regarding placing their unique person for that puppy when the canine thinks Campbell is usually a ideal locker house help for your company for that advantage as well as playoff contention.

This publishing at first came out concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени