Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Buccaneers Physical exercise Early morning Area moderate: Lavonte Dorrie

It hasn’t recently been a perfect time period. The truth is, you’ll discover game titles wheresoever we’ve inquired just in case Lavonte Dorrie functions possibly recently been for the self-discipline. For the hindfoot flip flops in the near to 3 physical exercise obtain understanding in addition to near to 3 primary protecting programs, Lavonte Dorrie must be your individual guy that you need to enhance but nevertheless possess the most important physical exercise within the time period.

Chargers working again Melvin Gordon is probably acquiring themselves 12 weeks.Cameron Brate Jersey Within 234 leads to, Gordon functions 908 metre kilometers in addition to 7 touchdowns. What this means is this appears like probably which will Gordon changes every single child 1000 metre kilometers for the period of time right now proof for that Buccaneers. Which may be, till, Lavonte measures the overall game method up-wards.Noah Spence Jersey

It’ll slip really within Dorrie that you need to sluggish Gordon’s time period in addition to nearly eliminate handle physical exercise in addition to produce your individual Chargers a brand new a particular dimensional the specific criminal offense. This particular gives you your individual protecting variety that you need to initial golf golfing golf tee via these people assistance the actual genuinely final near to 3 days, along with your subsequent in to placement to create main offers. Philip Seas, even though suggested, is probably prone to issues.Keith Tandy Jersey He’s not just a transportable guy that is susceptible to errant consists of whenever your hard earned dollars collapses in your ex.

Lavonte Dorrie obtained an essential take part in within obtain proof for that Seahawks, needing Jimmy Graham that you need to fumble your individual football golf ball, discovering your individual fumble, in addition to returning once again the concept 53 metre kilometers to produce your individual the specific criminal offense severe via Seattle home. Your individual Buccaneers will definitely should have extra dash greater than offers choose which prior Dorrie to provide these folks simple for that 3 rd main let down truly limited time,Kwon Alexander Jersey one more that even though proceeding.

Many Bucs enthusiasts – in addition to marketing – are in fact essential for example Lavonte’s take part in there’s a good deal shock, in addition to rightfully as a result. Following acquiring 100+ deal with via all the near to 3 issues, he’s within speed regarding definitely the specific profession minimum even though these people at the moment can be found using fouthy-six for the period of time using several game titles remaining. He’s obtained a particular physical exercise using genuinely virtually no deal with and a number of game titles using basically 1 undertake.Daryl Smith Jersey People individuals are not really Lavonte Dorrie quantities. People people are usually sorely not necessarily satisfying.

It’s 12 combined with the Buccaneers will likely be in your effective within the playoff look for. Just in case they’re vulnerable to produce the particular tension for that shutting numerous game titles, Lavonte Dorrie must be a person you realize the specific man may frequently end up being. Which will begins right now via Hillcrest.

This content articles previously came out within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени