Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Buccaneers’ Totally free Agent Option Declaration: Bradley McDougald

What perform the particular Buccaneers perform concerning Bradley McDougald?

17 unhindered totally free agents. The particular Buccaneers have their own execute decrease aside while using person inside the coming days. They have plenty of money to make use of, thought because the third greatest inside restrict room (per Spotrac). Nevertheless they have to help make methods that permit brand-new totally free agents together with draftees. Which continues to be? Which will carry on? There are many execute getting completed.

With adequate time period inside in between every single child talk about this unique,Mike Alstott Jersey precisely what may you think about the majority of us may perform? Theorize certainly. Precisely what perform sporting activities enthusiasts perform whenever a regular companies will probably be inside the particular off-season? Theorize, try and know very well what sometimes happens. Consequently, that is precisely what the majority of us may nevertheless perform the following.

Since the specific creating period of time completed, we now have removed once more to look at the particular unhindered totally free agents, 1 by way of 1,William Gholston Jersey to find out whether or not they may be perfect to remain when using the Bucs, along with they have to turn out to be allowed every single child keep on elsewhere. Nowadays, the majority of us may carry on that process by means of examining Bradley McDougald.

McDougald isn’t recognized one of the better safeties obtainable, Expert Football Focus basically ranked all of them 42nd within the positioning inside 2016. Precisely what he is turned out to be, nonetheless, is really continuous together with long-lasting. As far as durability goes,Doug Martin Jersey he is recently been lively for every video gaming over the last two weeks, starting thirty-one of those. There is some thing getting directed from the participator which may be decided on each week getting obtainable. As far as price associated with repeat, their unique capacity like a tackler might be efficient, making 87 burns inside 2015 together with 91 inside 2016. This is often a guy that is around the football.

Don’t rely aside the ability related to McDougald to create a perform inside the clutch system program plan strategy as well. Over the last two weeks, he is clinched the actual online on line casino video game by having an interception.Kwon Alexander Jersey Inside 2015, it absolutely was the specific 10-6 sucess inside the Cowboys. Inside 2016, it absolutely was the specific 14-5 sucess inside the Seattle Seahawks. Provided, the particular 2015 Cowboys are actually practically nothing near to the 2016 Cowboys, nevertheless finding a online on line casino video game remains finding a online on line casino video game. To comprehend that without any 2nd is really too big for every participator is really big. What this means is these people examination reviews aside one of the important space for storage storage space storage containers, usually usually the one regarding dependability.J. R. Sweezy Jersey

The Bucs are usually the superb developing football team. These folks essentially obtained 9 video gaming together with but in addition 2 smashes, might be inside double-digits. They need to create near to their own just about all continuous gamers together with allow them all create together.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени