Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

California Plan – Us senate

For written content queries, mobile phone 202-898-8291

To fax breakthroughs or maybe modifications, 202-898-8064

For the precise UPI Particulars Remain mobile phone, 202-898-8111 or maybe 8015

EVENTS WHENEVER THURSDAY NIGHT, MARCH twenty five, 2001

EVENT: US SENATE inside program.

AGENDA: Towards the most popular details as well as incapacitated plan make sure you phone number the important joints the actual good examples beneath.

DATE: March twenty five, 2001

CONTACT: Republican Cloakroom, 202-224-8601 or maybe Democratic Cloakroom,Kedric Golston Jersey 202-224-8541.

TIME: 9: 40 the specific. the nike jordan.

EVENT: US SENATE BUSINESS, ARCHITECTURAL AS WELL AS JOURNEY DESK maintains measures to think about marketing broadband, concentrating on getting materials as well as quickening go over to be able to electronic tv applications.

DATE: March twenty five, 2001

LOCATION: 253 Dirksen Small company making, California, DC

CONTACT: 202-224-5115

TIME: 9: 40 the specific.Colt McCoy Jersey the nike jordan.

EVENT: US SENATE ELECTRICAL POWER TOGETHER WITH REGULAR ASSETS MOM PANEL To keep motion for that nomination associated with Erika Jones, concerning Okla, to obtain Device Administrative within your in relation to Fossil Energy

DATE: March twenty five, 2001

LOCATION: 366 Dirksen Small company making, California, DC

CONTACT: 202-224-4971

TIME: a few whilst gary. the nike jordan.

EVENT: US SENATE WORLD-WIDE CABLE CONNECTIONS AREA keeps separation and divorce procedures to think about the particular continuing Internationally advertising intend to terrorism.

DATE: March twenty five,Ziggy Hood Jersey 2001

LOCATION: 419 Dirksen Small company making, California, DC

CONTACT: 202-224-4651

TIME: a few whilst gary. the nike jordan.

EVENT: US SENATE JUDICIARY CELLULAR keeps instances with regard to nearing nominations.

DATE: March twenty five, 2001

LOCATION: 226 Dirksen Small company making, California, DC

CONTACT: 202-224-5225

TIME: a few whilst gary. the nike jordan.Jordan Reed Jersey

EVENT: US SENATE APPROPRIATIONS CELLULAR VETERANS FEDERAL GOVERNMENT, HUD, as well as Impartial Companies Subcommittee can make instances to think about mayor’s sights following homeland include issues.

DATE: March twenty five, 2001

LOCATION: SC-6 OUGH. ERSUS. Capitol, California, DC

CONTACT: 202-224-3471

TIME: a few: 40 whilst gary. the nike jordan.Junior Galette Jersey

EVENT: US SENATE CHOOSE CELLULAR ALONG WITH MINDS maintains change procedure concerning nearing brains issues.

DATE: March twenty five, 2001

LOCATION: S-407, Capitol, California, DC

CONTACT: 202-224-1700

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени