Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

California Redskins Break up seven days 17: Goodbye 2016 Time period

The California Redskins fallen for the Betting inside seven days 17. That completed their very own time period without any playoff appear.

The California Redskins skilled an excellent decrease for the Betting inside seven days 17 that really layed out the particular disadvantages in the team. Together with anything in danger once again, the particular team arrived completely well developed in addition to have been unable to help make the particular generate needed to find the particular postseason.
div.Roger Lewis Jersey apply-now. make use of kind. submit. apply-now-submit-1: drift background-color: #FFBE26! essential;

For most of the evening, their very own uncomfortable fought mightily although their very own safety have been simply capable of achieve success via not necessarily enabling elements.http://www.jerseysteams.com/jason-pierrepaul-jersey-c-1_399_407/ The particular Titans handled possession, obtained the particular yardage battle, in addition to compelled 3 turnovers in comparison with Redskins which compelled not just one. It absolutely was a significant ruling efficiency within the Titans, and so they gained the particular generate.

With that in your thoughts,Larry Donnell Jersey for starters final time period all of us may take a look at all in the video game regarding California. This can be a final Redskins Break up in the 2016 time period.

Passing Video game: Kirk Cousins Problems Due to Poor Blocking

Kirk Cousins have been meant in order to manual the particular Redskins for the postseason through an outstanding efficiency. Carrying out a powerful second 1 or two from the developing period, she or he showed up upwards missing carrying out that. The particular faltering was not totally their own issue,http://www.jerseysteams.com/olivier-vernon-jersey-c-1_399_427/ simply because their own uncomfortable selection have been the reason behind some of the difficulties.

The Redskins skilled plenty of trouble impeding the particular Titans proceed rushers, simply because Olivier Vernon in addition to nostril cope with Damon “Snacks” Harrison might burst open open up using the selection constantly. Cousins have been sacked the time greater four events, in addition to she or he did not seem cozy inside the pocket book prior to fourth 1 / 4. This specific efficiency with the uncomfortable selection must help make the particular Redskins consider looking for a fresh protect inside the offseason.Will Johnson Jersey

Still, Cousins was not razor-sharp adequate to be able to manual the particular team to be able to sucess. Inside the immediate postgame recap, ALL OF US mentioned the following concerning their own efficiency.

Cousins may have difficulty justifying this specific efficiency within the deciding table this specific offseason.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени