Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cannabis Grant’s storage space buy is really actual Mn

Forget the particular COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Create, structured team actions together with preliminary 12 many weeks minicamps. There has been 1 event that has officially kicked inside the Mn Vikings’ 12 many weeks for a long period.

Every spring, Vikings enthusiasts migrate in order to 8134 Oakmere Road inside Bloomington in order to analysis memorabilia as well as other a number of items piled-up inside the yard related to well-known suggestions coach Cannabis Provide, the particular coach responsible for four Mn Truly Supper appears, 158 occupation benefits (plus 10 a lot more inside the postseason) another hard-nosed way of thinking that created the particular franchise’s identification inside it’s very preliminary few years.

A enjoyable, higher man wearing the specific eco-friendly protection coating happen to be through the finish inside the yard on Thursday night night early morning. The individual,Jeff Locke Jersey which recognized by themselves because of the fact “Big Ent, ” is generally a buddy inside the Provide family. Merely a cog inside the Provide storage space buy gadget, these people believed the duty related to analyzing expenses before customers visited their own vehicles. This year are actually their unique initial experience within the Cannabis Provide storage space buy, together with these people are actually astonished while using real quantity of visitors.

“He’s merely a superb picture, ” Big Ent stated related to Provide. “How many other celebrities may announce their house deal with for your produce together with recommended enthusiasts later on visit? ”

The buy,Harrison Smith Jersey which started on Thurs evening night together with wraps up-wards Proves evening, integrated by way of carrying out several doing some fishing equipment in order to video games in order to Vikings gear. THE SPECIFIC limited-edition Cannabis Provide bobblehead are actually the particular headliner item this year.

But for several enthusiasts, it’s definitely not concerning trying to find best provides on traditional Vikings jerseys. It’s concerning buying a few items like a vendor accounts operating this unique.

Take longtime Vikings enthusiast Maynard Augst, for example.

Augst might be in order to Grant’s last four storage space earnings. A few years once more,Xavier Rhodes Jersey these people bought the specific rocking chair made by Grant’s grandmother. Augst leftover the particular buy Thurs evening night moving several deer antlers, after which it this return the next day time time period regarding a lot more looking.

Countless extra Vikings enthusiasts have equivalent stories.

One enthusiast bought precisely what Big Ent known as the specific “purple together with platinum eagle minnow bucket” regarding $48. It might seem costly at first, nevertheless that enthusiast can now possess some Grant’s history on every single carrying out several doing some fishing trip.

“If an individual can’t purchase this unique, along with you think it’s severe, don’t buy this unique,Chris Doleman Jersey ” Provide stated inside a meeting in addition to Expert Football Talk. “The guy operating you will! ”

The nearly all favored (and priceless) item within the buy are actually Provide by themselves.

A kind of person Vikings enthusiasts guarded the very best element within the real yard together with curved for that backyard for several related to Thursday night night early morning, obtaining collectibles associated with size and shapes regarding Provide in order to sign (for the specific $25 cost, the way the number of might check out the actual bargain). Near to midday, Provide — which will obtain 90 years old End of the week — needed the specific well-earned divided by means of inking autographs for around an hour or so approximately around close to. Not only 1 Vikings enthusiast leftover the particular option.

Passionate?Moritz Boehringer Jersey Certainly. Crazy? Possibly, nevertheless Big Ent summed this unique up-wards greatest.

“It doesn’t acquire much more Minnesotan when compared with this excellent. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени