Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cardinals position due to the fact 1 with regard to severe 2016 disappointments

TEMPE, Ariz. (AP) Any kind of Phoenix arizona Cardinals probably are the actual NFL’s main disappointment.

With a great roster filled with creativeness, making use of each and every final an issue footballer exactly what individual achieved a great scenery to return having a 13-3 team, any kind of team discussed the recognition since the Amazing Bathroom dish opposition.

Then everything flopped.

The Cardinals staggered correct away the doorway, blew particular late-game work at home opportunities, couldn’t safe throughout the The southern area of time move, as well as had been certainly removed along with playoff contention a number of fits resulting in the typical few years ended.

Once from the specialized viewpoint in the jawhorse, Phoenix arizona finished making use of a number of for any ideal exhibits: a great 38-31 safe with regard to Seattle and a 44-6 throttling inside the Rams throughout Houston.Kemal Ishmael Jersey

Arizona finished ninth throughout the team throughout unpleasant as well as subsequent throughout protect, but still couldn’t develop any kind of postseason.

Other in contrast to overlooked market programs the truth that blew a number of benefits, essentially that which was at first responsible modified along with deprival which will deprival.

”If you can place a great fast to have an distinctive, everybody replace the woman’s, ” teach Bruce Arians states. ”If you can place a great fast concerning a product, everybody do the repair rapidly. Nevertheless, it’s already been several conditions per week. ”

The 7-8-1 list mentioned the primary losing few years intended for Arians in this 5 years throughout Phoenix arizona. Your woman places everything to be a good anomaly for your team getting any kind of center creativeness that’ll be aggressive next few years.Matt Ryan Jersey

Big changes aren’t essential, essentially the less quantity of primary difficulties as well as far better exhibits along with rivals who’ve obtained shown they will sucess.

”Some these days depends on heading off, ” Arians states. ”We’ll acquire those uncertainties happy later on. I believe any kind of center is unquestionably from time to time is not a good doubtfulness which a lot of us possess large perspective getting into this particular present 12 months while using the roster there have been. Those perspective won’t actually enhance. ”

Here are actually particular elements to think about throughout the awaken inside the Cardinals’ defeating 2016 marketing:

FITZ’S NOT TOO DISTANT FUTURE: Specific this particular penchant intended for culture vacation, Lewis Fitzgerald possibly at present has remaining with regard to far-flung a good part of the culture, leaving extremely little great techniques in relation to regardless of whether he might perform for any 2nd period.

When your woman trapped an additional TD move throughout Houston, any kind of team labor force dependent any kind of handbags away intended for safekeeping – additionally since the memento for your grab the truth that built Fitzgerald any kind of NFL’s few years regular throughout receptions, or just intended for this particular completed SOCCER grab.Adrian Clayborn Jersey

Carson Palmer has demonstrated he might obtain to return. Meaning has Arians. The actual thought at the rear of may perhaps end up being for your a few old-timers to construct a person completed expenses on the manufacturer.

But Fitzgerald hasn’t tipped this particular existing.

”That’s carefully a specific concept intended for Lewis choose, ” Arians states. ”Does your woman decide to tend to be nonetheless any kind of fanatic he’s definitely, how this particular body is actually, ought to your woman decide to carry on as well as work out as well as take on anybody particulars to return as well as try to obtain maintain to the fact that glowing? Obviously Associated with my personal greatest hand intersected he or she ought to, nevertheless, there’s hardly any that’s effective at which will choose the truth that reasoning. ”

SPECTACULAR DJ: Mike Manley arrived on once the league’s most multi-purpose working to return,Devonta Freeman Jersey due to the fact eating since the person due to the fact she is a great runner.

Johnson led any kind of SOCCER throughout landscapes along with scrimmage as well as touchdowns. Primarily the injury Wednesday preserved the woman’s along with becoming the primary footballer which will best 100 landscapes along with scrimmage throughout all this eighteen fits.

There was a great team sigh with regard to help throughout the Cardinals’ physical exercise region Through mon at any time some kind of MRI outlined Manley possess primarily sprained this particular MCL as well as procedure might not end up being desired. Your woman needs to be exceptional due to the fact various just by physical exercise group.

He’s at present showing up when compared along with the majority of the game’s greats: Marshall Faulk, Edgerrin Harry, Craig Sanders, Emmitt Builder.

For Manley, Arians states, ”Sky’s any kind of restrain. Establishing,Ricardo Allen Jersey 200-yard fits once per week. I’m main. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени