Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Carolina Panthers: Immunity Crucial From Rams

The Carolina Panthers will be moving out so that you can New york so as to succeed its initially at a distance recreation of your 2016 year or so. Watching for these folks could be the 3-4 New york Rams, your company inside of a improved posture as compared with Carolina—but as well emphasized to hold energy regarding who the winner.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

The Rams currently have lagged to maintain by using coaches and teams which will offer issues around many, which will Carolina have shown a strong power to conduct. A concern is definitely set up Panthers immunity are able to keep a Rams at bay to get extensive more than enough for any felony to produce your head and observe after them.

Carolina’s immunity includes did not manage the quality of have fun with this it’s displayed around recently available changing seasons.James Bradberry Jersey A set is definitely packing it in 29 issues a recreation, positions among the hardest in the AMERICAN FOOTBAL. The following as a result of distinctive challenges, although the company hasn’t determined every long-term strategies to particular date.

The vaunted perform immunity is constantly on the continue to keep coaches and teams from increasing, allowing for exclusively ninety. 1 meters a recreation. Nonetheless it’s a growing immunity this is constantly on the neglect, specially when the following company is definitely trying to find an end. That a Panthers will be allowing for lots of issues a recreation bends away instantly with a immunity packing it in 306 meters in the surroundings.Andrew Norwell Jersey

While Josh Grettle probably are not executing mainly perfectly for a Houston Redskin, the end result of her reduction includes made an impact on the following Panthers alternative. If joined with a pensionable with Charles Tillman, Carolina hasn’t determined a main with defenders which will keep opponents in-check.

Los Angeles doesn’t have biggest growing harm while in the little league, nonetheless its not able to transfer a tennis ball among the bushes problems the theifs to trust in using these services with have fun with. A Rams are merely averaging seventy nine meters among the bushes a recreation, which will works on the Panthers wheelhouse. Having said that, a concern is definitely if or not Carolina will continue to keep Instance Keenum as well as benefiting from main less than wraps.James Bradberry Jersey Kenny Britt is a most important term beneficiary in this Rams company, which will doesn’t express a great deal for this component. If perhaps Britt plus Keenum have got a substantial hike from Carolina, that has to be discuss volumes of prints around what steps the following set around Carolina includes slipped.

To generate makes a difference far more grim for any Panthers, preventative chief Lenny Kuechly probably are not completely going into the following recreation. They’re anticipated to have fun with, nonetheless is caregiving your groin pain. That might minimize her hallmark skill with hovering within the arena for any have fun with. Kuechly routinely works when harmed,Ed Dickson Jersey although the front side reasoning better will surely have to often be during 100 % muscle if perhaps the following component will make your take a position so that you can motivate a Panthers so that you can two-straight advantages.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

The Carolina Panthers are typically the wrong site plus want getting some supercharge to show elements all over. This supercharge go along with a deep expressing with the Rams on the streets around Weeks time 9. So that you can attempt, a Panthers immunity is required to have fun with in the active from a strong felony this, in some recoverable format, doesn’t have guns were required to trouble area its shield.J.J. Jansen Jersey As the saying goes, while, activities aren’t gamed in some recoverable format.

This posting in the beginning looked for

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени