Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Carolina Panthers ought to superior cope with, remedy physicality

Physical preventive engage in had taken it is cost with Camera Newton along with the Carolina Panthers past year, and so at this point they should study to face the item.

The Carolina Panthers aspire to help board at a average 2016 plan. On the list of driving a car aids driving these objectives is usually ex- category MVP, Camera Newton. Past year hasn’t been form towards ex- major opt for in addition to he’s planning to indicate all people which the 2015 year wasn’t some sort of adobe flash from the breadpan.Star Lotulelei Jersey Though factors usually are framing in place very well over the offseason, lovers really should however curtail the objectives.

Newton’s 2016 year seemed to be some sort of 180-degree adjust by his or her effectiveness with 2015. He / she was over the growing season together with his most competitive landing to help interception rate connected with his or her vocation, in addition to encountered a great number of gets of which gurus in addition to man people were being troubled intended for his or her health and fitness.

Something seemed to be incredibly down in the first place on the season the way it appeared like this progress to be a quarterback that they presented with 2016 evaporated seeing that he / she regressed to help his or her most competitive QBR in addition to QB Status details connected with his or her vocation. This criticisms of which haunted the first component of Newton’s vocation got roaring returning because of the time period past year was over.Chris Scott Jersey

During this offseason, Carolina retooled it is wrongdoing, putting critical people that will actually employ a constructive impression. When using the draw up this workforce control crammed desires on large individual, managing returning in addition to within the bothersome brand. This improvement connected with Curtis Samuel in addition to Roscoe McCaffrey make a active backfield having swiftness in addition to usefulness, taking part in strait into a lot of the benefits of which Newton reveals.Stephen Curry Jersey

However, this effective formula however will begin having Newton. With 2016, this demand that they challenged from the jean pocket besides brought about them to help place your second best number of interceptions with his or her vocation, although he / she likewise received his or her most competitive production connected with hurrying back yards with his or her vocation. This 359 back yards that they acquired on the surface is sort of 250 back yards below what his or her preceding entire connected with 539.

It appears to be that opponent’s safety located methods to impression Newton both equally throughout the fresh air in addition to on the surface of which confined his or her talents to help bust start massive represents.Jonathan Stewart Jersey

The difficult task with 2017 is designed for this Panthers wrongdoing to help interact to this model that had been designed with 2016. Competitors had taken into a real technique to face Newton along with the bothersome weaponry within the subject. This workforce possesses added in many people that contain this likely for making a direct impression, even so the dilemma however is always in respect of the fact that wrongdoing will probably manage competitors planning to engage in smash-mouth footballing. In writing, that Panthers system is usually a risky bothersome menace that could provide a number of appears to be to help protection.

Newton would be the driving a car power driving this Panthers wrongdoing.Ryan Kalil Jersey Physicality seemed to be Superman’s Kryptonite with 2016. For the reason that Panthers go to this 2017 year, many people have to deal with competitors prepared to fit this gets on the quarterback along with people seeing that of which method possesses tested effective in past times.

This document actually shown up with

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени