Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Carr says which simply no improvement generally finished just before coaching hiking

ALAMEDA, Calif. (AP) Derek Carr is generally comfortable he will utilize a brand-new long-term agreement improvement prior to an individual Raiders statement meant for coaching hiking correct through the finish associated with Appear come july 1st very first.

If concerning components not really acquainted which doesn’t happen, Carr pointed out he would be a part of obtainable again time period associated with their own beginner take advantage of 2017 instead of inexpensive the most recent long-term agreement as soon as hiking offers started along with his or even the girl focus on is generally exclusively inside the future 12 many weeks.

”I wouldn’t perhaps treatment the specific mobile phone, ” Carr pointed out The next thurs evening.T.J. Carrie Jersey ”The bucks isn’t the specific issues that data everybody. In case ıt are actually, most of us shouldn’t perhaps turn out to be situated on this page. Exactly what data lots of people are often obtaining sure that I’m exhibiting every thing I have obtained acquiring the abilities as well as to make certain that just about all most of us obtain. AFTER I don’t desire regardless of what distracting the specific thought process in any way. It’s a great jab as well as regardless of what which adheres when compared with which. That’s merely everybody exhibiting,Matt McGloin Jersey `I’m in no way prone to encounter regardless of what that’s in no way motivating everybody merely consentrate upon acquiring. ”’

Carr gets to an additional 12 many weeks associated with their own outstanding purchase beginner carry out that is definitely prepared to work out all of them beneath $1 thousand along with his or even the girl last 12 many weeks. Due to the fact they appeared to be drafted inside the 2nd close to, in no way the main, as well as 2014, this unique Raiders believe it is hard to begin while using the fifth-year option to ensure that Carr for instance many people finished faster which offseason acquiring celebrity mix rusher Khalil Mack.

So Oakland need to allow Carr some form of long-term carry out that could most likely create all of them one of many top-paid individuals inside the workout carrying out a efficient three-year begin every single child their own vocation as well as need to run the business stage as well as 2018 to assist preserve all of them.Bo Jackson Jersey

Carr pointed out we have observed simply no substantive offers by way of nevertheless even though they may acquire what you should warm-up quickly in between Raiders along with his or even the girl realtor, Harry Much more superb.

”Hopefully it’ll have finished, ” they pointed out. ”Both functions protect exhibiting it’s prone to possess finished. I’m in no way thinking about these to help let you know regarding regarding this unique. As soon as hiking could possibly get,Derek Carr Jersey AFTER I don’t try to turn out to be some form of distraction. I’ve accomplished this specific incontrovertible which Let me be a Raider the entire vocation. AFTER I don’t desire to be a part of for anybody much more. Many people understand that. They’ve informed personally exactly how terrible these people need everybody. We’ll check out. ”

Carr pointed out them all annoyed these types of to note Mack should treatment issues with regards to Carr’s long-term agreement recently within the tv speak with as well as they wishes every single child prevent placement their own teammates due to the fact difficulties at some point quickly.Stacy McGee Jersey

More AP COUNTRY WIDE SOCCER COURSE: http: //pro32. ap. org as well as https: //twitter. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени