Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cavaliers overcome the specific Fanatic regarding Vacation: 3 things to recognize

A rematch concerning among the best Finals within NBA background, the specific Vacation Night matchup relating to the Wonderful Convey Fanatic along with the Cleveland Cavaliers delivered plenty much more occurrence.

Everyone assumes somewhat harder to obtain a country wide television set gaming. Improve by which by simply a few when the gaming happens every single child drop regarding Vacation Night. Improve which using a a large number of if you’re taking pleasure in the actual arch-nemesis. This sort of gaming will not recommend considerably for the ratings nevertheless it obviously used an enormous psychological body fat concerning the Cavaliers along with the Fanatic.

After any kind of nervous following a quarter come back by which outlined lots of heroics: thunderous dunks originating from Wealthy Jefferson,Wilt Chamberlain Jersey an additional originating from LeBron Donald, along with a clutch system i465 dark layup originating from Kyrie Irving: the specific Cavaliers might really squeak available any kind of 109-108 obtain. You’ll have plenty every single child dissect by using this gaming, however here are some image unwanted effects.

Read Much more: 5 NBA exactly what to take into consideration regarding Vacation Day

3. You’ll be able to declare all you’ve got in order to regarding which often personnel is actually method much better as well as precisely what may be confirmed about this gaming. Despite the fact that the actual Cavaliers can certainly obviously maintain as well as Wonderful Convey,Kevon Looney Jersey addititionally there is any kind of much more small border concerning issue. A great deal went drastically wrong for the Fanatic: Draymond Eco-friendly obtained within in early stages unpleasant difficulties meant for loved 12 times within the preliminary 50 %, Curry as well as Durant happen to be 4-of-15 regarding 3-pointers. Good, the specific Cavaliers happen to be without having M. 3RD. Jones as well as Iman Shumpert as well as Wealthy Jefferson happen to be very terrible outdoors individuals limelight dunks.Chris Mullin Jersey However you are able to picture the specific Fanatic taking pleasure in a lot better than they’ll might tonite. It truly is kind of difficult every single child image the specific Cavaliers achieving an additional items. Even though, Possibly when you may have gained a number of within the collection greater than a in the past wonderful personnel, perhaps package you may be vacationing within is just excellent.

2. As much as the specific Fanatic take part in anyone (and as much as the specific hypothetical idea of the excellent leader canine actually matters),Kevon Looney Jersey I actually do think you’ll be able to declare the great Fanatic take part in Kevin Durant. Once again, that’s a fight regarding psychological semantics however Durant competent potential customers the specific personnel within credit score rating as well as may be the specific poor middle stage via this sort of gaming. This suggests obvious the actual what the law states associated with the law of gravity concerning Durant is probably the the majority of main bottom for the Warriors’ criminal offense. I actually do think that is perhaps an essential point ultimately, however it truly is something clean concerning restricted video games.

1.Damian Jones Jersey Such night clubs appreciate once again regarding January associated with 16 as well as, in case the universe reaches balance, we will discover these types of once again to obtain a seven-game selection round the NBA Finals. Such night clubs are often similarly remarkable. They might be well-balanced. They might be regularly harmonized. They might be almost anything we are in a position to need.

This write-up in the beginning arrived on the scene regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени