Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cavs Second-Round Playoff Safety upon SIBEL Sports activities Kansas Consists of Remain Pre- as well as Postgame Displays Each and every Games

FOX Sports activities Kansas may atmosphere Cavaliers Remain pre- as well as postgame safety of each Cavaliers games while using the NBA playoffs.

Commentary, functions, as well as in-depth pre-game safety will start half an hour just before suggestion along with Cavaliers Remain pre-game display, supplied by way of Toyota. Carrying out a last buzzer, an excellent hour-long postgame release associated with Cavaliers Remain, supplied by way of Self-reliance Kia, may perform displays,http://www.indiansteamfanshop.com/cody-allen-jersey.asp participator conference as well as evaluation.

The Halftime Assertion, starting remain solely upon SIBEL Sports activities Ohio’s Bebo web site by way of house video games, may seperated the initial 1 in addition to 2 in the physical exercise and supply experience within preparing that 2nd 50 %.

–– ADVERT ––

Your house group beginning 5 – Jesse McLeod, Austin texas tx texas tx texas Carr, Allie Clifton, Shaun Phelps as well as Corny Russell – may have admittance and supply knowning which may be observed upon SIBEL Sports activities Kansas. Formerly Cavs recommendations trainer Dorrie Fratello may nonetheless sign up for the specific safety just like a client analyzer.http://www.indiansteamfanshop.com/corey-kluber-jersey.asp

FOX Sports activities Ohio’s Second-Round Cavaliers Playoff Schedule

Game 1 Proves, Might 1

Cavaliers Remain by means of 6: 30pm

Halftime Assertion (on FSO Bebo page)

Cavaliers Remain postgame

Game two Acquire betrothed, Might 3

Cavaliers Remain by means of 6: 30pm

Halftime Assertion (on FSO Bebo page)

Cavaliers Remain postgame

Game 3 Shows, Might 5

Cavaliers Remain by means of 6: 30pm

Cavaliers Remain postgame

Game four Sunlight, Might 7

Cavaliers Remain by means of 3pm

Cavaliers Remain postgame

Game 5* TBD

Cavaliers Remain by means of TBD

Halftime Assertion (on FSO Bebo page)

Cavaliers Remain postgame

Game 6* TBD

Cavaliers Remain by means of TBD

Cavaliers Remain postgame

Game 7* TBD

Cavaliers Remain by means of TBD

Halftime Assertion (on FSO Bebo page)

Cavaliers Remain postgame

*if video games will often be necessary

Check near by declaration concerning replay strategy.

Digital as well as Cellular Coverage

If you’re not at all in your house to be able to capture SIBEL Sports activities Ohio’s safety upon TELEVISION, take a look at abroad! You will see the specific network’s safety associated with Cavs circular 1 playoffs, such as the pre- as well as post-game displays,Tyler Naquin Jerseys inside your telephone together with pill along with SIBEL Sports activities CONTINUE. SIBEL Sports activities CONTINUE might be skilled to be able to clients associated with taking part pay-TV companies upon iOS, Google android operating system operating-system, Fire place pills as well as Fire place cell phones, Amazon . com. com. com. com.Corey Kluber Jerseys com Fire place TELEVISION as well as Fire place TELEVISION Stay, choose Home home home windows products, as well as on the internet by means of FOXSportsGO. com. Fanatics may have the specific cellular software program free of charge inside the iTunes Software program Shop, Engines for example search engines like google Carry out, Amazon . com. com.Jason Kipnis Jersey com. com. com Software program Shop as well as Home home home windows Shop.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени