Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

CDC: Lots of men along with depressive disorders, anxiousness without treatment

ATLANTA, 06 12 (UPI) – Almost 1 within 10 males in the usa encounter some type of depressive disorders or even anxiousness, nevertheless fewer than half of these obtain remedy, based on a brand new research.Tevin Coleman Jersey

Among males that encounter possibly depressive disorders or even anxiousness, dark as well as Hispanic males had been not as likely compared to whitened males in order to possibly statement psychological health issues or even deal with all of them when they statement all of them, the actual Facilities with regard to Illness Manage as well as Avoidance research discovered.

„We believe that we now have a number of interpersonal as well as social demands which guide dark as well as Hispanic males to become not as likely compared to whitened males to find psychological wellness remedies, inch Stephen Blumberg,Ryan Schraeder Jerseys an associate at work overseer with regard to technology using the CDC’s Nationwide Middle with regard to Wellness Data, informed HealthDay.

„These demands, including suggestions regarding masculinity and also the stigma associated with psychological sickness, might be much more obvious with regard to males associated with colour,http://www.falconsofficialonline.com/desmond-trufant-jersey-c-1788.htm inch he or she stated. „And these types of exact same causes might guide males associated with colour to become prone to refuse or even conceal emotions associated with anxiousness or even depressive disorders. „

Researchers in the Nationwide Middle with regard to Wellness Data, or even NCHS, examined information gathered inside a poll associated with twenty one,Jalen Collins Jerseys 000 males, discovering that 8. 5 % experienced every day emotions associated with depressive disorders or even anxiousness, however just 41 % of these males required medicine or even searched for remedy for that problems.

Among males older eighteen in order to forty-four,http://www.falconsofficialonline.com/vic-beasley-jersey-c-1790.htm dark as well as Hispanic males had been 30 % not as likely to see depressive disorders or even anxiousness, nonetheless they had been 7 % not as likely to find remedy compared to non-Hispanic whitened males that skilled each one.

Researchers fault the actual disparities upon social variations associated with masculinity as well as stigma associated with psychological sickness, in addition to financial elements for example use of psychological healthcare or even getting medical health insurance.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени