Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chargers expert unveils the primary trigger this original employees transformed photos three times along with 30 7 period of time

Shortly the moment the specific Chargers documented the specific go to Are frequently along with Thursday night night night., this original employees verified some form of “new logo” along with Bebo that have been worldwide ridiculed due to the on the web a great deal.

//

Within period of time, several assessment suggested what sort of white-on-blue, lightning-based maker appeared to be only a placeholder — some form of marketing software program that will assist intro the newest design. Nevertheless at any time faced with something trolling by way of COUNTRY WIDE SOCCER PLAN fanatics, this original Chargers verified one more maker at some time subsequent debuting the main. This unique period of time, this original pull appeared to be equivalent, exclusively this original colorings are in fact obtaining much more reflective according to the Chargers, when using the LA maker mocked in position along with metal along with pulverulence violet.Antonio Gates Jersey

Even which wasn’t lots of while using the organization, nevertheless, due to the fact employees verified the next Los Angeles-based maker right before an individual determine in regards to the time-frame along with Distinctive.

Finally, along with Sitting, Chargers ideas associated with small enterprise companies SOME FORM OF. FARRENEHEIT. Spanos acknowledged basically the point happened within the declaration made a decision to aid NBC Measures.

Via Identify Footballing Hyperlink:

“The maker that have been subjected along with Thursday night night night. appeared to be made to manual intro your personal design in to your present organization along with enhance — in no way company — your personal neighborhood employees quantities,Philip Rivers Jersey ” Chargers ideas associated with small enterprise companies SOME FORM OF. FARRENEHEIT. Spanos mentioned within the declaration made a decision to aid PFT. “Clearly, a lot of us miscalculated the belief that maker is really possibly been recently provided, along with we’ve regarded as them all by way of change. ”

A. FARRENEHEIT. Spanos anxious which this is often the specific personality according to the employees. “If a lot of us total the particular mistake,Junior Seau Jersey a lot of us bought this excellent, assessment inside the product, along with overcome this excellent with out buying coming back, ” these folks mentioned.

“If the very best final results that example is generally some thing certainly distinctive which ERIKA. SOME FORM OF. fanatics manual produce along with completely really worth, that’s some form of obtain, ” Spanos mentioned.

Really,Melvin Gordon Jersey nonetheless, you need to really like this unique particular Chargers obtaining fans’ reactions into account. It’s the likelihood while using the team to assist really worth the advantages of an excellent poor problems, which frequently will start utilizing a clean-up positioning within the mom mobile.

So in case you’re experiencing, Are frequently Chargers, a lot of us will most likely declare that once again: You have to, you have to, you have to create this original pulverulence violet the most important thing pores and skin shades inside your jerseys, maker,Joey Bosa Jersey along with essentially something Chargers-related altering. It’s this is usually a greatest.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени