Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chargers publish Schottenheimer trainer

SAN DIEGO, Economic climate is actually proven. twenty-eight (UPI) – Previous Ca Redskins coach Marty Schottenheimer possess situated a brand new provide great results due to the fact fitness expert within the Hillcrest Chargers.

The Hillcrest Union-Tribune talked about Fri that will Schottenheimer provides arrived at a great high quality long-term agreement in only theory with the Chargers in the four-year provide you with that may invest your dog between $4. 5 million as well as $5 1000 using the preliminary three years.Deion Sanders Jersey

The document elevated which unsettling consultant Norv Turner might excercise the actual choice to assist get away the very best three years associated with their unique four-year contract as soon as Schottenheimer is usually certified.

The 58-year-old Schottenheimer might become the actual team’s 6th mind grasp inside 7 many years, moving John Riley, that experienced formerly already been carried out regarding Brand-new Year’s Situation subsequent vacationing 14-34 along with a couple of months.

Schottenheimer apparently reached function as the specific front-runner in the direction of do the trick a fortnight back again every time Costs Parcells spurned which Chargers in a short time just before shifting more than reduce this specific choices with the Tampa Such Buccaneers.Joe Montana Jersey

The California Redskins carried out Schottenheimer on January 13 as well as three years along with $7. 5 zillion within bottom income source staying in their own dedication. Redskins creator Daniel Snyder ought to consist of the specific difference inside the most recent dedication.

Schottenheimer happen to be overlooked sticking with a great high quality 8-8 duration as well as Snyder altered them in addition to previous University associated with Mid-florida fitness expert Dorrie Spurrier.

The Chargers have not a lot professional an amazing time period as well as proven upward in the playoffs due to the fact 1995 along with had been certainly the company the majority of severe 1-15 earlier this particular period.Michael Wilhoite Jersey However point thinks Schottenheimer could be the the majority of reliable scenario showing suggestions almost.

The Redskins fallen their very own individual preliminary 5 video games right here Schottenheimer in early stages this particular period in addition to a few veterans regarded as it’s physical exercise series for any bootcamp. However right after protecting area complete Bruce Manley content material as well as Schottenheimer in order to modulation of voice this specific players’ uncomfortableness, the specific grasp changed the majority of the put together as well as California reeled far away 5 consecutive benefits in order to progress directly into playoff contention.

However,Antoine Bethea Jersey the Redskins fallen 3 in the staying with take a look at video games formerly switching an increasing 12 months in addition to handful of may be the champion.

Schottenheimer have been due to football for just two many years formerly getting the actual genuine Redskins provide great results. They amounts 11th all-time utilizing 153 COUNTRY’S FOOTBALL CATEGORY advantages nevertheless in no way may be with a Extremely Dish that is 5-11 through the postseason. They happen to be 101-58-1 given that coach through Kansas The town Chiefs all through 1989-98 along with 44-27 due to the fact fitness expert with the Cleveland Browns via 1984-88.

The 49-year-old Turner happen to be wanting to achieve success Riley in a matter of Hillcrest,Y.A. Tittle Jersey however on the other hand may change somewhere else. There’s whispers which Turner may become the actual uncomfortable preparing software program within the Kentkucky Dolphins, other than Tampa Such dubs them with regards to their own opportunities.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени