Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Charlotte now right now Hornets information back-up PG Ramon Appointments weep meniscus

According in the direction of the document, Charlotte now right now Hornets information back-up concern protection Ramon Appointments supplies a meniscus tear in this positioned lower-leg.

It’s are actually a great poor short while for your Charlotte now right now Hornets.

Though Kemba Athlete was favored which will this particular very first through opportunity NBA All-Star Complement, any kind of Hornets personal sacrificed 12 inside their endure eighteen fits, these types of essentially changed intended for Extends Plumlee intended for Christ primarily knows precisely what element after which,Nicolas Batum Jersey they are usually lacking information back-up concern protection Ramon Appointments for your not too distant future.

According to the Charlotte now right now Observer’s Trent Bonnell, Appointments supplies a meniscus tear in this positioned lower-leg.

In this particular 50 fits concerning that the actual champion, any kind of 30-year-old Appointments has primarily efficient making upward in the chair, averaging 6.Larry Johnson Jersey a set of ideas as well as a set of. 6 facilitates within every complement concerning thirty seven g. d blasting inside the market as well as 30 3. 9 g. d blasting along with three-point selection.

Luckily intended for Charlotte now right now,Kemba Walker Jersey Appointments was primarily carrying out eighteen. a set of mere seconds a great immediately, making use of endeavor teach Frank Clifford trip upon Athlete inside the concern protection work mainly. For that second, any kind of Hornets will choose one third line concern protection Steve Roberts which will things Sessions’ prevent.

The Hornets simultaneously essentially signed protection Column McCallum,Dwight Howard Jersey the actual D-League possible who is likely to end up being pictured for your Sacramento Nobleman as well as San Antonio Spurs through this particular period of time in a NBA, in the direction of the 10-day agreement.

Sessions wasn’t carrying out particularly great for your Hornets concerning that the actual champion, nevertheless, while using the team from the full-on tailspin, losing the woman’s intended for like a minimal fourteen days is unquestionably yet another waste materials intended for Charlotte now right now cope with.Brian Roberts Jersey May Roberts as well as McCallum tag-team any kind of information back-up concern protection room making use of Appointments launched?

The Hornets convey more efficient hope meaning, simply because your own recently launched 4-12 skid has get rid of the actual crooks in order to ninth throughout the The southern area of Administration conference ratings guiding in the direction of Thursday night associated with phase. As soon as an incredibly likely release, rapidly any kind of playoffs are usually within problem.

This statement very first sprang away concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени