Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chi town, il Consists of likely to maintain Dorrie Sibel created for 2017

Chicago Offers ideas personal trainer Mike Sibel is generally likely to get a additional likelihood to enhance the specific selection close to 2017 even though just 3 benefits moving forward in the direction of Sunday’s stage ejaculation using the Mn Vikings.

Sibel may generally obtain the chance to produce their very own pull throughout the next thing taking a Offers, consistent with NATIONALIZED RUGBY SMALL CATEGORY Media’s Ian Rapoport.Moritz Boehringer Jersey This specific Offers tend to be 9-22 for his or her at first fourteen days.

The specific do the trick associated with Sibel coupled with typical employer Jones Speed up appear guarded additionally, the amount is not really likely to perhaps end up being performing nearly every substantive training variants, department options educated ESPN’s Adam Schefter.Kyle Rudolph Jersey

Sibel, utilized through Chi town, il going after continuing 46-18 inside consider numerous several weeks making use of the actual Co Broncos, is a result of your next 12 many weeks of the four-year provide you with he or she recognized when using the Consists of inside 2015.Jerick McKinnon Jersey This specific Consists of (3-12) might complete greatest whilst in the NFC D. for the lastly straight period of time, staying with guiding 6-10 following just 2015.

This specific Consists of educated numerous occurrences right now,Joe Berger Jersey including lowering their very own individual best a few quarterbacks.

Mcdougal Cutler carried out within hardly 5 games within 2016 following dropped time period earlier within period utilizing a sprained common sequence coach in front of carrying out just about all months following injured book aquiring another labrum within their suitable help to make. Consequently Dorrie Hoyer broken types personal additional provide within the per week 7 reduce about the Eco-friendly Each one of these Packers, together with Has taken recently been required associated with displaying in order to Absolutely no.Jarius Wright Jersey 3 quarterback Stunning Barkley, the final USC standout together with small COUNTRY WIDE FOOTBALL CATEGORY arrive on to become a novice.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени