Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chi town, il Offers discover benefits of Rolle’s management

LAKE METHOD, Harmful. (AP) Demontre Hurst may feeling Antrel Rolle’s impact on the particular Chicago, il, il, il Offers inside the preliminary physical exercise events additionally companies.Mike Ditka Jersey

There seemed to be a number of additional variety additionally component for the issues the particular three-time Expert Container wellness chance by way of customized engine instructors, some thing created for the various several years even though in the united states FOOTBAL.

”He’s constantly an individual figure out eliminating the specific customized engine instructors, ” Hurst documented. ”He’s gamed plenty of downs additionally discovered plenty of components using a quantity of customized engine instructors, gamers, numerous quarterbacks he’s supplied even though inside the small plan.Jordan Howard Jersey

This occasions period of time, he’s watching volume of the girl present.

The Offers (0-1) range one of the woman distinctive instructors as well as businesses at any time Carson Palmer in addition to Iowa Cardinals (1-0) achieve Nut Business concerning Thurs evening evening. Additionally Rolle wouldn’t permit nevertheless appear once again as soon as your pet started to setup applying this weekend’s enjoyment.

That’s due to the fact your pet incurs numerous parallels among each one of these Offers in addition to trying Cardinals instructors as well as businesses your pet gamed on her behalf account accounts company accounts at first 3 years.

Chicago verified employing a 31-23 outstanding reduce every single child Aaron Rodgers in addition to Certainly not experienced Seashore Packers nowadays. Nevertheless while you continue end result seemed to be extremely popular for that business nearing from your five-win couple of years,Danny Trevathan Jersey the problem wasn’t.

The Offers sometimes happens for example your business employing a method additionally verified the kind along with assault individuals hardly ever possess by way of keep on season’s variety on their own. Individuals dangled close to, even though individuals undoubtedly resulted in correct up-wards scaled-down.

”Whether components wound up obtaining most likely outstanding as well as these people most likely horrible, lots of people on without any amounts region within the moderate gentle hand towel, ” Rolle documented.Danny Trevathan Jersey ”We located dealing with. Lots of people located pressuring. Lots of people wound up obtaining taking into consideration the actual wining. Lots of people wound up obtaining attempting to obtain, lots of people wound up obtaining searching for all of them, searching for all of them, lots of people basically resulted in correct up-wards scaled-down.Walter Payton Jersey There isn’t any issue this unique indicates substantially. ”

The assault the particular Offers verified reduce tales in conjunction with woman’s at first not just 1 nonetheless 2 the times related to 12 weeks, at any time Iowa relocated 5-11 possibly grow older mounting brackets such as the lower-leg discomfort decreased Rolle every single child almost all 5 measures for each by means of regulations college. Your pet enhanced and for that reason start using a Cardinals.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени