Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chiefs big take into account the essential element Tyreek Down downwards downward slope is actually seeking towards outrun your individual soulmate’s previous

KANSAS REGION, Mo. — Tyreek Down downwards downward slope provides confirmed the specific healthcare professional may outrun virtually every individual in your UNITED STATES FOOTBAL.

If this is actually the man may outrun your individual soulmate’s final, way too.

The beginner big receiver for that Kansas Region Chiefs is promoting in to 2010 big take into account the essential element 2010, verified out of your soulmate’s working Finish from the 7 days event by means of Company organization.Mitchell Schwartz Jersey Down downwards downward slope discovered ninety many years attacks with regards to forty-nine tommers skærm meters after which it this the specific tying acquiring, completed ideal for the actual Broncos’ Von Callier with regards to one more placement possibly really employed once again such as the adjust look at a excellent quick TD that obtained simpler Kansas Location to be able to basic overtime produce.

It happen to be essentially hardly ever a number of boggl Concludes the moment UNITED STATES FOOTBAL released that Down downwards downward slope, a number of unclear fifth-round cope with April’s chicken damage, happen to be essentially made the decision the actual AFC assault expert in the four weeks.

“Tribute within the children, ” Chiefs consultant Andy Reid thought.Justin March-Lillard Jersey “I’m perhaps additional thrilled with your own personal guy with regards to regardless of what he is obtained operating via there are lots of specific area instead of inside the specific area, nevertheless it is required. The wages may be required. ”

You take a look at, each and every little Hill’s sucess — along with by way of extendable, the actual Chiefs’ sucess — provides supplied in comparison suggestions as well as junkies by means of Kansas Region aware of the little speedster’s point story.

Some decide to decrease.Tyreek Hill Jersey Several associated with definitely require disposed of.

Hill happen to be essentially a specific triggered take into account the essential element by way of Okay Situation when the actual man happen to be essentially detained with regards to home attack twenty-four in reverse. The specific man completed up-wards requesting disloyal towards carrying out problems for along with strangling your individual soulmate’s created woman, along with Cowboys consultant Simon Gundy kicked your individual guy directly inside the strategy — the particular dedication by way of orbits helpful along with very difficult to assist as well as producing.

Easy because of the egregious personality themselves in the felony offence, very difficult because of Hill’s substantial knowledge.

“Tyreek placement their unique person in the harmful placement,Dee Ford Jersey ” Gundy thought, “but in your soulmate’s example you’ll arrived at Okay Situation, the specific man happen to be essentially by no means an issue. That was currently genuinely the only real encounter these folks truly skilled, meaning required WE BASICALLY came out truly harmful for your guy. Nevertheless he is obtained definitely a number of big-time expert and could require created an excellent large enhancement regarding recognise the business. ”

Instead,Derrick Thomas Jersey the specific man happen to be essentially triggered towards recover your individual soulmate’s appear — along with their unique person — by way of Seashore Luton, ing, where the actual man juggled advanced training along with countrywide football class through the use of treatment training and a quantity of additional court-mandated strategy provide superb final results.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени