Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Chiefs value Chargers despite the fact that eyeing Raiders, AFC West

The constantly fascinating planet regarding divisional sporting activities inside america FOOTBAL can result in uncommon bedfellows.

That’s a massive possibly the software package regarding Sunday’s AFC For the traditional western matchup together with San Diego’s Qualcomm Business associated with the actual Chargers (5-10) in addition to Kansas Town Chiefs (11-4). The particular Chiefs input the particular video gaming like a 5 1/2-point favored.

Kansas Town previously features a area inside the AFC playoffs through which start subsequent weekend in addition to weekend break, nevertheless the actual Chiefs want to get the particular split to be able to situation each week through in addition to sponsor a home video gaming inside the second-round regarding postseason value.Mitchell Schwartz Jersey For the to occur, they have to conquer Hillcrest in addition to Company must conquer Oakland inside the video gaming that’ll be cherished simultaneously.

With through which blend, the particular Raiders (12-3) in addition to Chiefs may likely website link, nevertheless Kansas Town may likely acquire initial location and also a Without any. several plant products inside the AFC area as a result of couple of benefits more than Oakland inside the regular period.Dee Ford Jersey

So you might have the particular Chiefs rooting for that Broncos, any type of staff they will essentially conquer 33-10 concerning Holiday night time. Kansas Town really offers any type of 10-game profitable capabilities inside split.

Then you will find the particular Chargers, in addition to practically nothing specifically in danger with regards to the particular playoffs, nevertheless dispatching Kansas Town may likely hands the particular split subject for your staff they will would rather can’t stand one of the most,Chris Jones Jersey the particular Raiders.

“It’s fairly special considering we are in a position to grow to be profitable the actual online on line casino video game to help Oakland obtain the particular split, ” Chargers quarterback Philip Brooks stated. “For most of us this kind of few days is really close to as being a expert in addition to ongoing more than this the proper way in addition to profitable one more split video gaming. ”

Indications in many cases are through which instructors Andy Reid in addition to Robert McCoy decide to company regular lineups for that video gaming.

For Kansas Town,Christian Okoye Jersey that’s essential undertake an image concerning the split subject. Nevertheless Hillcrest provides an additional targets, including probably assisting McCoy aid preserving their own occupation subsequent publishing any type of 27-38 report within the last numerous difficulties simply because trainer.

“We basically discover to possess a verified technique the following in addition to that’s exactly how we’ve constantly cherished no matter exactly what possibly the period, ” McCoy stated. “There’s an easy method that people value.Derrick Johnson Jersey MY PERSONAL PARTNER AS WELL AS WE don’t realize that altering only one tiny bit this kind of weekend in addition to weekend break. ”

The Chiefs assume through which method generally because of Brooks, which keeps any type of 13-9 report like a basic in the direction of Kansas Town.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени