Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cincinnati Reds Just what We’ve Realized Up to now This kind of Early spring

The Excellent, The particular Negative, as well as the Ugly

The Excellent – They will Reds proceeded any 5-game acquire skills. Needless to say it absolutely was supplied around the end conclusion of your 6-game shedding skills, yet profitable several game titles in the line will be by no means a negative factor. Brandon Phillips’ substitute, Jose Peraza, continues to be calmly shimmering inside his / her intensify to a each day person. He’s acquired the next many at-bats between Reds participants, which is reaching using a. 391 hitting common. Together with his hitting common, http://www.redsjerseyspro.com/joe-morgan-jersey-c-1266/ he’s got some RBI’s, and also a few ripped off bottoms. Subsequent upwards will be Eugenio Suarez. He’s got 9 a smaller amount at-bats as compared to Jose Peraza, yet will be adding any hitting common regarding. 500. Like reaching. 500 wasn’t adequate, he’s notched a couple of residence works and also 6 RBI’s.

As significantly since pitching should go, Sal Romano, Amir Garrett, http://www.redshotshop.com/johnny-bench-jersey-c-750/ and also Scott Feldman are already the particular standout participants. Scott provides chucked any small some. a couple of innings, yet provides but to quit any work. Amir and also Sal equally direct the particular staff inside innings frequency and possess a time of just one. 12 and also 1. 28 respectively.

The Negative – Erika Lorenzen provides chucked some. a couple of innings, and contains and also TIME regarding practically 6. Erika Lorenzen gets the skill to become quite respectable glass pitcher, yet he’s got to have his / her products with each other. http://www.redshotjerseys.com/drew-storen-jersey-c-875/ Reds followers have got but to find out Devin Mesoraco enjoy, and also he’s got the particular prospective being a great MLB All-Star. Thus, not necessarily experiencing your pet enjoy generally seems to abandon Reds followers questioning and also puzzled about what you may anticipate coming from your pet. Lots of the every-day fellas are usually submitting hitting averages in which are positioned about. 250-. 270.

A. 270 hitting common isn’t negative, yet throughout the table Reds followers will need a number of the huge brands to be able to intensify and also enjoy just like they’ve got before.

And Ultimately, the particular Ugly

The Unpleasant – Sadly, Anthony DeSclafani Jersey Big Diaz stumbled on early spring education together with to be able to help make the particular 40-man roster, and also chop down anxiously quick. This individual used extremely inadequately inside the options this individual received, plus it triggered your pet getting chosen regarding project. Subsequent through to the particular negative will be Scott Schebler, any should-be each day person that is at present reaching. 111. Definitely one of many least expensive around the complete staff. When quantities don’t increase shortly, that offers Reds followers result in to be able to problem for your proper industry place.

Overall, it’s recently been a difficult stretch out regarding game titles to look at. http://www.redsjerseyssale.com/brandon-phillips-jersey-c-1070/ There’s several result in regarding desire, and several result in regarding problem. It’s moment regarding Cincinnati Reds followers to be able to group with each other and also go through the particular negative instances with each other.

Wondering just what the particular Cleveland Indians are usually around? Just click here with an up-date.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени