Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

City Information

(CINCINNATI) – The actual fireplace main associated with Cincinnati states he or she desires Our elected representatives in order to deliver some cash in order to their division therefore he is able to strengthen the actual Full City’s capability to react to the terrorist assault.

The Enquirer is actually confirming which Main Robert Wright states he is already been informed which – simply at any given time whenever he or she requirements supplemental income – their department’s spending budget is going to be slimmed through 5 % throughout the following financial 12 months.

Wright states he or she requirements regarding $170, 000 to pay for wages as well as advantages for that officials designated towards the city’s brand new „preparedness“ models.Tom Brady Jersey

(ATLANTA) – Authorities associated with Atlanta’s bulk transit program state they need cyclists to keep yourself informed which long-standing staffing methods from MARTA imply that transit officials can perform a more satisfactory job coping with feasible terrorism compared to their own counterparts within additional metropolitan areas. Authorities inform the actual Diary as well as Make-up that lots of officials function below something associated with versatile staffing which allows numerous in order to trip the actual bed rails within basic clothing.

The program additionally states which placing non-uniformed officials upon locomotives from „odd hours“ can make their own existence much less foreseeable.

This irregular staffing causes it to be tougher with regard to crooks in order to assume whenever a teach isn’t protected; exactly the same applies to terrorists.http://www.patriotsofficialonline.com/danny-amendola-jersey-c-1791.htm

(CINCINNATI) – The actual incumbent gran associated with Cincinnati, Charles Luken, and also the opposition with this year’s competition for that mayor’s seat, possess fulfilled within exactly what might be their own just face-to-face stereo discussion.Drew Bledsoe Jerseys

WCIN-AM stereo states the actual experience went to have an hr as well as had been transmit along with Luken conference Courtis Larger.

Luken experienced desired much more runs into within the last days prior to the The fall of selection, however Larger desired to restrict the actual periods.

One TELEVISION discussion is going to be taking place about the thirtieth of the 30 days within the galleries associated with Funnel 5 TELEVISION.Julian Edelman Jerseys

(NEW YORK) – Following several weeks associated with issues as well as re-dos associated with gear, the actual Concorde supersonic jetliner may once again travel through Birmingham as well as London in order to Brand new York’s JFK Airport terminal (JFK). Authorities associated with Uk Breathing passages as well as Atmosphere Portugal make sure the actual plane tickets from the one-of-a-kind airplane may cv about the seventh associated with the following month.

Flights from the Concorde had been hanging almost 15 several weeks back following 113 individuals passed away inside a hot accident as the airplane had been trying to takeoff through London.http://www.patriotsofficialonline.com/rob-gronkowski-jersey-c-1784.htm

British as well as France government bodies OK’ed the actual airplanes in order to cv support final 30 days. The actual statement from the resumption associated with Concorde plane tickets had been hailed through Brand new York’s gran, Rudolph Giuliani, up to now an additional indication which points tend to be time for regular.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени