Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Clayton Kershaw ‘Didn’t sense excellent next, doesn’t sense excellent now’

The finest person about both part with the stone this kind of few days with Wrigley Industry will be convinced this individual observed the particular Cubs boost their particular world-class advertising Friday night time.

“Yeah, I assume thus, ” Clayton Kershaw mentioned. “Yeah. ”

It had not been must-see looking at for your Dodgers expert, and also Kershaw wasn’t wanting to steer clear of that, both.

He merely were inside the dugout for your initial advertising elevating inside Wrigley Industry historical past — merely several weeks and also 21 years old nights right after creating his / her ultimate commence regarding 2016 on the identical invest a casino game 6 damage in which eradicated the particular Dodgers and also dispatched the particular Cubs with their initial Planet Collection given that 1945.

Clayton Kershaw in the course of Video game 6 with the NLCS previous tumble. The particular Cubs earned 5-0 to be able to move forward for the Planet Collection. http://www.dodgerssportsworld.com/sandy-koufax-jersey-c-1764.asp

“It’s not necessarily my own first-time to reduce inside the postseason. It’s took place just before, ” this individual mentioned. “It’s not necessarily entertaining irrespective of which it really is. ”

During Monday’s bad weather postpone and also once more Friday prior to the beginning of the next inning, the particular Cubs replayed elements of their particular Video game 6 NLCS success above Kershaw as well as the Dodgers.

That emerged merely greater than one hour following your Cubs acquired the initial Planet Collection world-class jewelry inside operation historical past (no jewelry manufactured in 1908) — and also what’s considered to be one of the most pricey inside key little league historical past.

Kris Bryant recommended Friday in which advertising raisings and also band events may well offer determination regarding oppositions. All things considered, director Dale Sveum caused it to be obligatory looking at for your 2012 Cubs to look at the particular events inside Saint. Louis ahead of the Cardinals’ residence opener.

That has been the initial Cubs staff to reduce 100 game titles inside practically 50 decades. http://www.dodgersfanaticshop.com/corey-seager-jersey-c-2553.jsp And also probably none of the participants have been about previous year’s Planet Collection roster.

“I don’t consider we’d like inspiring, ” mentioned Kershaw, whoever a few Cy Younger Prizes and also 2014 MVP help make your pet one of the most adorned person about both staff, even though minus the bling with the band.

It’s fantastic with the plan producers for people to access become the following because of this, ” this individual extra. “But besides that, it’s in contrast to — After all, most of us desire to acquire that, and also we’ve received an excellent staff. We’re quite single dedicated to in which being a party. Corey Seager Jersey Observing everything that, MY PARTNER AND I don’t actually also permit me personally consider, just like person I would really like to accomplish this, because I’d just like to stay in which area. ”

The Dodgers will be the Countrywide Little league most favorite in 2010 in accordance with several odds-makers. Kershaw are at the biggest market of people anticipations.

Speaking regarding probabilities, take into account in which Kershaw earned his / her firstly a few Cy Younger Prizes inside 2011, the particular headline on its way a few months right after Theo Epstein has been chosen to be able to modernize the particular Cubs’ hockey functions.

What will be the probabilities the Cubs would certainly acquire jewelry just before Kershaw? Just what would certainly the chances appear to be in the event you chuck inside the supply in which Kershaw would certainly end inside the leading several inside Cy Younger voting everyone of people subsequent several decades?

“From a great outsiders point of view, http://www.dodgersonlineproshop.com/jackie-robinson-jersey-c-1649/ sure, I could know the way the particular Cubs profitable the entire world Collection is similar to a problem, ” Kershaw mentioned. “But to be able to us all it’s merely another staff that individuals misplaced to be able to, for me personally professionally. MY PARTNER AND I don’t attention in the event the Marlins, the particular Yankees, anyone who benefits the entire world Collection. It’s merely another staff that individuals drop to be able to.

“We misplaced a year ago, plus it didn’t sense excellent next, plus it doesn’t sense excellent today, http://www.dodgersfansgoods.com/brandon-mccarthy-jersey-c-6361.html ” Kershaw extra. “That’s the best thing concerning hockey will be we all acquire one more possibility. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени