Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cleveland Browns: Do not need overthink your Zero. 1 all round pick

The Cleveland Browns should be sensible pertaining to after along with get essentially the most accomplished gamer while using Zero. 1 all round decide on inside 2017 FOOTBALL Nfl draft.

The Cleveland Browns get one more possiblity to nfl draft a farmer that can support recovery your franchise’s. Problem?

Going 1-15 along with “earning” your Zero. 1 all round decide on inside 2017 FOOTBALL Nfl draft applies your Browns equipped wherever malfunction can be apparently with their extremely hard. Nevertheless this can be a Browns, consequently supporters are going to be distrustful involving just about any gamer decided on while using prime decide on.

The FOOTBALL Nfl draft is actually a moment involving enjoyment along with expectations pertaining to Browns supporters,Jim Brown Jersey nevertheless that may be merely since countless choices are generally breasts plus the brand-new choices are generally said to be a new beacon involving expect.

But issues improved recently while Sashi Darkish along with the class needed around, ushering in the years the place that the crew ended up being dedicated to starting up around along with making over the FOOTBALL Nfl draft. That will remains throughout 2017, while using Zero. 1 decide on in essence just as one estimated perhaps the prepare that’s executed ahead of very last time.

Brown features enable you to identify herself because messiah in the franchise’s since they can be sensible along with with all the Zero. 1 with out. 12 all round choices properly. Contrary to prior business owners,Malcolm Johnson Jersey they are not able to create your oversight involving making it possible for those people all-around your ex to acquire pumped up about a new player’s flashiness (Johnny Manziel), as an alternative to penning ability (Derek Carr).

This gives people to the present future Nfl draft using Myles Garrett because prime alternative while using Zero. 1 all round decide on. The investment may adjust in the up coming several months, nevertheless the ability certainly won’t decline. Consequently providing your Browns don’t find out a number of magic formula specifics of the wellbeing, there isn’t a good reason that your crew need to pass by in your ex in case he or she is your opinion Zero. 1 decide on.

Going in the distinct choices throughout model breezes can be exciting,Cody Kessler Jersey though the Browns ought to only target ability while using Zero. 1 decide on. Protecting stop will not be the most important have to have right this moment, nevertheless keeping the 1st all round decide on inside Nfl draft implies a new crew must be having essentially the most accomplished gamer, in spite of situation.

So in case Garrett can be evidently essentially the most accomplished, your Browns ought to get your ex. Your Zero. 12 decide on works extremely well in just about any gamer your Browns desire, or maybe in a very buy and sell,Corey Lemonier Jersey though the crew are not able to find the money for to pick out yet another breast inside top-10.

There isn’t promise that will Garrett will certainly come to be a new legend, though the chances are inside Browns’ like. She has revealed ample throughout higher education for you to confirm precisely why squads are generally standing your ex consequently remarkably, along with the situation provides for the operate for you to provide as being a probable critique involving what on earth is nevertheless into the future. It can be distinct pertaining to quarterbacks, whom will not be ready to sit in your rate in the FOOTBALL, or maybe contain the mind durability it will require to own the the offense.

So as you move the searching plus the model breezes proceed, your Browns must be mastering most they might with regards to Myles Garrett,Tramon Williams Jersey while they must be 1st on the radar.

This content formerly seemed in

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени