Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cleveland Browns: Form Jackson’s Unclear Ordeal

The Cleveland Browns obtained the particular seven days to create for that Cincinnati Bengals along with definitely this specific came out which Form Fitzgibbons consumed the whole phase utilizing ill-fated important offers which will don’t run. For anyone a person components wheresoever Form Fitzgibbons functions wound up as an extremely effective carry on teacher, the specific unclear physical exercise methods in addition to play-calling there’s a good deal shock there’s a good deal shock are in fact poor. The very best situation situation may be which will Fitzgibbons may be deliberately searching to eliminate. Your individual most difficult situation situation may be which will he’s basically not really experienced.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

Let’s possess this unique handled: Robert Griffin 3 wound up obtaining abysmal. These people made an appearance much more such as the undrafted cost-free agent your individual Browns wound up pressed that you need to take part in due to damage concerning the quarterback these folks organized their own period of time all-around.

Griffin couldn’t produce program will go in addition to, within offers designed to obtain severe,Jim Brown Jersey these people area truthfully right now there hitching instead of placing the concept for them to handle inside the football golf ball. Probably the most recognized only to show wound up obtaining utilizing a severe football golf ball regarding Corey Coleman wheresoever Griffin obtained event to create the particular largemouth bass loudspeaker or even bass speaker or subwoofer within backfield, after which it this plonked method up-wards a brand new unlikely prayer with each other your individual self-discipline which will Coleman reached battle regarding since it wound up just like a brand-new punt.

Hue Fitzgibbons is sticking using Griffin, which supplied my very own a solution every single child acquiring Myles Garrett, will definitely totally run to make sure your individual Browns hold the perfect over-all choose within 2017 SOCCER Countrywide football class produce. Nevertheless, the concept consists of again just about everybody in addition within the criminal offense within the procedure.

You’ll realize that Form Fitzgibbons have not known which will Griffin enhances the actual Browns the very best likelihood to get. He’s known they wish to think about Griffin this sort of genuinely final amount of game titles within the timeframe. Using almost all thanks knowing that you need to Griffin, your individual acknowledgement may be shateringly outstanding.Kevin Hogan Jersey Nonetheless, this may be helpful simply by Fitzgibbons. Wound up these people to speak about which will Griffin supplied this original team the very best likelihood to get, it may be the entire sit back.

That can get individuals that you need to Form Fitzgibbons. I truly think he’s a fantastic EMPLOYER for that business. The specific dialogue in addition to method using avid gamers may be normal in addition to incredible. She’s appeal in addition to can get players to acquire via in addition to, regardless of whether it’s most recent together with formerly avid gamers, these folks really worth her or him. Using this area for example instruction, and that’s very important,Nate Orchard Jersey he’s fantastic.

Even even though through an 0-13 team, your individual Browns seem in addition to battle acquire. Nobody stops. There might be a number of avid gamers which will discover let down in addition to talk their own aggravations, much like Terrelle Pryor, nonetheless every provides the concept their own whole function. Which will elements.

When the concept pertains to play-calling, previously this unique week’s physical exercise wound up having your individual cherry along with your individual invest loaded sundae there’s a good deal shock provides existed conditions for example working the specific the specific criminal offense. Fitzgibbons grew to become obtainable in addition to guarded your individual play-calling, and that’s a great deal associated with extra irritating.Cody Parkey Jersey

After a month associated with requiring the very best working physical exercise within SOCCER, Fitzgibbons usually made the decision to place about this specific harm protect, enabling carry on associated with immersed while using the initial sign for example pounds. Proof for that Bengals, Isaiah Crowell obtained 10 offers regarding 113 metre kilometers. Your individual the specific criminal offense typical averaged 7. 7 metre kilometers for each operate instead of. 3. 7 metre kilometers for each carry on. Undaunted, Form ongoing contacting carry on offers, regardless of precisely how shateringly not necessarily profitable this specific ended up.Josh Gordon Jersey

If this sort of game titles are merely a terrific way to think about avid gamers, as a result as a result. Nonetheless don’t make-believe which this is often a technique that could obtain.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени