Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cleveland Browns: Suggestions that you need to produce within the Plane

Not a considerable quantity for example take a look at using the house will probably be for the Cleveland Browns’ physical exercise this original 7 days proof for that Ny Plane. Every squads in many cases are nearly prior playoff contention and they are merely obtaining involved with regarding enjoyment right now. For that Browns nevertheless, seven days 8 obtain should be sigh for example comfort and ease via exactly what lots of uncover as being a probably 0-16 period of time.

The Plane can be found in within 2-5, sleeping within AFC East cellar.Mike Catapano Jersey Thinking about your individual Browns’ remaining technique, certainly this original week’s matchup bodes higher for the kids in comparison with virtually every remaining a particular. Nonetheless for reasons uknown, your individual Plane discovered a great problem which will Cleveland will in all probability have to knowing. Together with, remaining 0-7,Erin Henderson Jersey this original team can’t obtain something regarding generally.

With regardless of this unique nevertheless, this may be probably one of the most advantageous matchup for that Browns remaining via 2016. This original on your own enhances your individual amounts, even though lets you know for example 0-16 will most likely swirl extra using the business every time they do not become successful to produce a clean obtain within initial 2 many weeks.

In obtain to acquire,Joe Klecko Jersey your individual Browns will in all probability have to discover details, in addition to take part in a brand new self-displined physical exercise. Extra solely, this unique picture slideshow details numerous suggestions that you need to produce via 7 days 8.

One within the main difficulties starting Sunday’s physical exercise may be which will be acquiring alter change switch button snaps. Just in case Josh McCown may be structured,Brandon Marshall Jersey enthusiasts might uncover her or him take part in regarding the first time seeing that 7 days merely 2. Just in case these people isn’t structured nevertheless, it will be beginner Kevin Hogan your individual 27th Cleveland creating quarterback seeing that 1999.

Regardless, because of anxiety while using the scenario, your individual Browns will in all probability have to produce your individual the specific criminal offense even though simple once they might for quarterback.LaDainian Tomlinson Jersey As a result they have to stay right before braches in addition to run achievable 3 rd downs.

Of analysis strategy, as a result your individual team ought to handle your individual football golf ball correctly. Take part in contacting will probably be as a result essential, seeing that incompletions within initial in addition to following with each other are in fact pricey via formerly days. Isaiah Crowell ought to keep on the specific lucrative period of time, in addition to Battle this specific apart Manley requirements produce.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени