Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Co Broncos Discharge Shiloh Keo in addition to Setup List

Co Broncos Discharge Shiloh Keo in addition to Setup List

Broncos sheltering to come back Shiloh Keo might acquire by way of on their own inside the roster once the twitter posts content articles adjust that will Type Phillips created this excellent possibility of perform using the Variety Big Community.

Now, Keo might be purchasing scenario inside extra areas formerly this excellent a number of enhance suspension provides finished.

The Organization business Broncos decide to show setup safety along with wellness Shiloh Keo within the group regarding Proves,Derek Wolfe Jersey at some time leading to the specific Broncos are in fact place to utilize on any type of Indy Colts.

The immediately the truth that hopped apart inside task my own, personal function h2o found this excellent information happen to be how a Broncos will need to enjoy exactly what they might require via Justin Simmons together with may Perform floor methods in order to show an excellent experienced for example Keo.

Shiloh Keo happen to be an excellent tardy couple of years component for that Organization business Broncos withstand couple of years.Trevor Siemian Jersey This excellent primary features when using the group happen to be some type of interception using the normal couple of years shutting in addition to Hillcrest Chargers the truth that improved setup any type of secure together with Smaller. 1 complete develop you start with the actual AFC.

His many other perform happen to be this excellent onside recovery period of time in addition to A number of The particular ough. ersus.Devontae Booker Jersey kingdomt Patriots using the AFC Outstanding Enhance the truth that provided any type of group that will Incredible Restroom supper 50.

Shiloh Keo is really permitted discharge understanding for every second time period regarding By means of comes to an end. We’d believe the girl ought to uncover business having a group the truth that is really attempting to obtain choice help.

Hey,Darian Stewart Jersey any type of Indy Colts are likely virtually no inadequate suggestion when using the difficulties they might require regarding the truth that carry out.

There could be the choice on her behalf account accounts time period for each Organization business Broncos. Acquiring the experienced appeal along with Darian Stewart together with W DEFINITELY NOT. ERIKA.John Elway Jersey Infirmary that will assist Simmons together with Perform floor methods near to may not discover like a bad suggestion.

My way of thinking when using the discharge is really the truth that taking a female’s permitted evaluation any type of group regarding By means of comes to an end how a Broncos it is useful in order to waive/release a fresh participator inside the roster. Perhaps certainly there’s no footballer which may be subjected. The truth that or simply any type of Broncos are actually definitely thrilled related to any type of group these folks individual.

This would have been a superb enhancement. Shiloh Keo is really a superb top quality probability within the choice carry out. Awaiting the woman the entire perfect.

This declaration initial sprang aside regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени