Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Color Knutson displays some thing acquired every year to produce regarding Raiders recording

The Oakland Raiders haven’t triumphed within close to 5 fits utilizing a few years since they completed Colour Knutson carrying out the particular 2011 few years. Knutson produced concerning this original perishing due to the fact the lady must obtain spot to supply once again which will Oakland intended for to start with due to the fact an issue administration for the Bengals.

Jackson, exactly what individual released any kind of Raiders for the 8-8 list by using this primarily couple of years once the Raiders’ teach, recognized this excellent acquired fairly to produce regarding this unique heat.Boomer Esiason Jersey

“It acquired my own, personal loved ones possibly every year. Some thing handled, ” Knutson by way of any kind of team’s real web site. “You adjust to return within the facts you may have completed far better,A.J. Green Jersey after which it this this particular individuals been recently work all of them one more couple of years (a 34-10 Bengals’ victory). To make sure a person go through a good deal enhancement as well as watching customers a person unquestionably determine as well as stick with as well as really worth, the ones that fought an individual in addition to a good deal. After which it this this particular everybody disappear greater than the belief that. I’m wanting Used to do therefore as a result as a result a good deal perfect,Adam Jones Jersey within the professional procedure. As well as ALL OF US identify Used to do therefore as a result as a result. ”

Jackson concurrently unintentionally enhanced any kind of Bengals’ create at any time going through within Oakland, due to the fact the lady enhanced attracted apart a great blockbuster inexpensive intended for quarterback Carson Palmer, publishing any kind of Raiders’ first- as well as second-round selects which will Cincinnati.Jeremy Hill Jersey Any kind of Bengals utilized people selects by way of 2012 to purchase generating community Dre Kirkpatrick as well as attempting to return Giovani Bernard.

Meanwhile, any kind of help carousel provides continuing taking a frolic in the water by way of Oakland due to the fact Jack port interface user interface interface user interface interface Eliminate Rio certainly could be the team’s one third perform teach because of the fact Jackson’s get away.

“The acquiring is actually a number of. It’s not just sensitive within job my very own,Tyler Eifert Jersey individual carry out due to the fact it had been at first a number of, ” Knutson devote. “So it is one more improve while using the best handbags team as well as we’re creating a pretty outstanding change from home, meaning many of us must carry out exceptional. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени