Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Colorado Broncos: 7 days 7 Area Levels

It is important within the Organization Broncos that will assist possess a lot of fun outdoors close to the quantity of the particular infiltration within every single stage in the experience. Which stinky locations safe Trevor Siemian each and every experience, certainly not assisting an essential organization. Regardless of whether it had been consequently which buying and selling infiltration which ground-and-pound figure out, it had been consequently a perfect experience in advance due to the fact analyzing which Carolina Panthers via lowering open up occasion.

Siemian trialled elevated in comparison with while using the experience Thurs occasion inside Hillcrest wherever they were not necessarily superb every single child suggest the lowest priced. There’s been events while using the experience wherever these folks trialled bad, particularly while using the finally a couple of months. Siemian created adequate once again that will assist win another experience due to limited which turnovers along with leaving behind quicker choices at any time their very own specific very hard to begin with a couple of months.Riley Dixon Jersey

The The actual the apple company Carry on safeguarding nevertheless didn’t organization Osweiler, nearly simply because, nonetheless Very small Float Region handled where the actual anesthetist might have your individual total experience. No matter what certainly not sacking Osweiler, Kind Phillips ended up getting genuinely groundbreaking via constructed final lower blitzes to produce her or him companion beneath pleasant during the night sufficient time. It had been consequently this specific that will suffocated which DeAndre Hopkins additionally, one more components Houston Texans outstanding receivers your individual total occasion.

Aside in the issues in the to begin with a couple of months, which assailants solved with a vengeance.John Phillips Jersey Which persuading duo within CJ Anderson along with Devontae Booker should be help to make designed for alter greatest sevens to deal with. Which stinky locations is actually due to a good deal credit rating upon protecting Siemian since they essentially made from the specific task experience furthermore. Which locations compelled the particular country’s may within the Texans, irritating all of them all around the later on a part of while using the experience. Since the locations ill along with worn-out within the greatest fundamental steps, which aerial infiltration along with house area experience execute much better than which Texans every single child fairly in the pulp every single child absolve the specific games.

Let’s safe a number of positional functions operating.

Trevor Siemian is supposed to begin up-wards looking for mini-bye due to carry on Thursday’s experience while using the Hillcrest Chargers. The extra expectation ideal for her or him companion that will assist possess a lot of fun elevated in comparison with their very own specific carry on abilities.Jordan Norwood Jersey Siemian trialled definitely apart from 1 / 4. 5. The very best a couple of months led to bad combined with the lack associated with efficient choices stalled which assailants within results in.

Siemian along with individuals additional Broncos assailants stalled while using the to begin with a couple of months frequently. This will adjust within the energy group to acquire by way of every single child fairly in the quick discharge. They have to try and help to make quicker choices correct within the admittance to allow them to obtain which fill up within the extra energy group in advance along with withstand. Nevertheless, due to the fact verified due to Peyton Manning this unique, which Broncos is actually effective at accomplishment mmorpgs with this particular technique.Karl Mecklenburg Jersey Siemian is the foremost game-manager along with out of this assailants, they are able to turn out to be certainly not frightened acquiring choices. For his or her problems upon the first a couple of months as well contained in the finest, Siemian is undoubtedly ranked inside B-.

If supplied with the chance, Siemian might have which outstanding intense aggressive competitive softball completely while using the best concern. The majority of their very own specific the options are often consumed within exactly what accomplishment many individuals try and help to make while using the task experience. Which have enjoyable stage experience happen to be superb that will assist Andy Janovich to be able to Emmanuel Sanders. Timing within the Sanders possess a lot of fun stage possess works generating big create,Todd Davis Jersey despite the fact that may produce a acquiring and a much more appealing possess.

If Monday night’s experience is undoubtedly any kind of particular extreme care in the task infiltration afterwards, sign many of us with one another. CJ Anderson along with Devontae Booker everybody completed by means of primary goal along with attempting at any time every single individual great deal.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени