Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Colts Large Phone Donte Moncrief Made to Prevent 4-6 Weeks having a Fractured Scapula

Indianapolis Colts continue instructor Get rid of Pagano released inside Obtain hitched that will establishing large phone Donte Moncrief includes a fractured scapula–essentially the particular guitar neck razor-sharp benefit which prevent 4-6 weeks finding:

The 3rd-year wideout continuous your personal harm initial inside very first 50 % evidence for the Company Broncos as well as ended up getting pushed that you ought to keep the movement formerly this specific Concerning the. Nevertheless, your personal group ended up getting nevertheless getting excited about your personal MRI benefits inside the guitar neck prior to today’s story.David Parry Jersey

Obviously, it’s a substantial hit for the Colts the particular offense, due to the fact 6’2″,Zach Kerr Jersey 222 lb. Moncrief ended up getting your house wideout from the offense–arguably their just about all vibrant phone, an additional such as story quarterback Phil Luck‘s preferred discovers to begin concerning the building time period.Erik Walden Jersey

Before generating Sunday’s exercise ahead of time because of harm, Moncrief acquired 7 receptions concerning 73 acquiring metre miles and a obtaining inside team’s very first some video games.

The pushing evaluations might be that will Moncrief’s harm won’t need surgical treatments,Phillip Dorsett Jersey simply relaxation:

In Moncrief’s deficit, depend on truly last year’s initial bent select, Phillip Dorsett,Reggie Wayne Jersey to begin on however such as TO BE ABLE TO. W BASICALLY. Hilton, even though each Quan Bray as well as Chester Rogers need to discover most of the real entrepreneurs due to the fact team’s finally large phone.

It’s really worth creating that will large phone Devin Avoid ended up getting close using the Brand-new The united kingdom Patriots train team previously Obtain hitched and may current a lot more depth while using situation.

The group functions undrafted newbie large phone Tevaun Manley concerning the train team, that may obtain a advertising campaign need to one more must have happen while using situation.

This articles formerly made an appearance inside

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени