Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Colts permission in order to key phrases as well as protecting manage Johnathan Hankins

INDIANAPOLIS (AP) Indy Colts fundamental overseer May well Ballard ongoing to hold back along with thing to consider to create their biggest offseason spread.

On Thurs evening, Ballard hopped into the free of charge real estate agent floating around as well as obtained previous Betting protecting manage Johnathan Hankins utilizing a three-year bundle really worth $30 1000 as well as $15. 9 1000 within particular money, prior to somebody as well as main knowledge of the specific offer key phrases. Anybody discussed issue concerning anonymity since the Colts hadn’t however announced the specific amounts.Mark Herzlich Jersey

If the specific 25-year-old pays or maybe is actually greater than anticipations, the specific Colts might – eventually – contain the run-stuffing solitary stage they ought to set any kind of porous protecting sequence.

”He’s an incredibly superb individual that hasn’t obtained an adverse 12 months, ” real estate agent Kevin Poston recommended The specific Connected Press. ”The Colts really should obtain vibrant regarding protection and they also have, however in case you can’t items the middle,Carl Banks Jersey a person can’t stop the specific function so you don’t find so many Johnathan Hankins within the setup. Often these types of within 3 to 4 years, nevertheless, not really within the setup. ”

Discussions proceeded concerning greater than the thirty day period.

When Hankins quit neighborhood Thurs without having the bundle,Mark Bavaro Jersey which arrived on the scene speaks happen to be over. They’ll weren’t.

Poston pointed out they along with the Colts ongoing talking about. The real key may be getting a three-year bundle concerning 6-foot-2, 320-pound Iowa Convey products.

”It may be required for individuals to obtain a three-year bundle because of the fact along with 28,http://www.jerseysteams.com/sterling-shepard-jersey-c-1_399_410/ he’s nevertheless within their superb as well as we’ve obtained an additional picture about the the actual the apple company, ” Poston pointed out.

There happen to be another elements within appreciate concerning Hankins, additionally.

He obtained your personal link as well as linebackers coach Sean Herrmann, that became a member of upward using the specific Colts prior season following spending the final far better with the Frontrunners.Nikita Whitlock Jersey Hankins in addition may be any kind of college teammate concerning an additional free of charge real estate agent signee, linebacker Donald Simon.

And with the Colts taking pleasure in any kind of 3-4 protection, Hankins made the decision it had been a great complement.

”You’ve obtained to find the correct match, ” Poston pointed out.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени