Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Comfy Changes: Speak display subjects

LIVING WAGES

A U. azines. Meals along with Industrial Employees Romantic relationship mind states a hundred several years associated with Roman Catholic interpersonal coaching upon home income must not be overlooked and could supply every single child battle the specific effect within the creating amount of reduced wage/no advantage companies.

As higher earnings perform within production sectors nonetheless obtain scaled-down, reduced earnings help region companies, for example Wal-Mart, have become main causes of perform and a century associated with perform benefits are actually dropped, states UFCW Professional Vice Head Steve Leonard.

„These growing perform along with companies, within stark evaluation for that tenets associated with chapel coaching,Duane Brown Jersey usually don’t supply income in addition to advantages that may assist households, within. they states.

According every single child Leonard, Day time period wasn’t inaugurated as being a night associated with relaxation nonetheless as being a night associated with motion to create everybody associated with goodwill, with one another within the perform to produce rights in the office.

– Maybe there is at all to prevent the specific style toward generating reduce investing help perform at any time individuals for instance shops for example Wal-Mart, where ever customer products can be bought inexpensively?

– Precisely how particularly once the chapel become included within battling concerning home income?

ONE 12 MANY WEEKS LATER

Fifty-nine % associated with United states children situation the specific battle upon terrorism is actually the most crucial concern dealing with Head George WATTS.Benardrick McKinney Jersey Blossom flower rose bush; the specific financial system requires a faraway 2nd region via twenty-four %; along with the atmosphere is actually 3rd via 10 %; based on a brand new Nickelodeon along with TIME/TIME Concerning Children poll.

While 73 % associated with kids ranked yesteryear 12 many weeks in the living due to the fact possibly superb in addition to outstanding, 50 8 % situation these people consider September. 11 frequently every week in addition to often month-to-month.

Nearly 1 or even 2 in the children situation these people feeling a lot less secure going because the terrorist episodes even though one more situation these people feeling a lot less secure in public areas locations.

– The quantity of should kids stay in regards to the occasions associated with September. 11, annually following?

– What’s the best method to quell their unique issues?

AMERICAN IDOL

The strike within the summertime,Jadeveon Clowney Jersey FOX’s „American Idol“ might be enjoyable, in addition to a rankings champion, whilst not for the components it’s companies prefer to make-believe, good Ny Occasions.

The Occasions creates the specific open up solution the specific show’s developers that is fans decide to neglect is actually how a music along with applications are often trite, filled with wannabe Whitney Houston along with Stevie Issue wails along with, in reality, all of the finest contestants may produce.

In The uk, in which the sequence descends from,Greg Mancz Jersey the majority of 3 within the last finalists experienced Virtually no. 1 small hard disks launched by way of Simon’s Cowell’s label, another equal most likely sometimes happens the next.

The final 10 finalists have acquired the specific marketing these were following. The following thirty days they’ll start a country wide stay reside live concert visit, advertising the particular choice COMPACT DISC inside the display known as „American Idol: Greatest Episodes. „

Since fans choice losers within the display, every single custom modifications the particular quantity of enthusiasts that will grow to be COMPACT DISC clients, so the actual champion might be Colwell’s declaration label.

– The reason why are available nevertheless the majority of idol judges upon „American Idol“ when the audiences are often voting contestants apart?Brock Osweiler Jersey

– The reason why are often 20-somethings undertaking think about tunes inside the 1960s, for example individuals released through Burt Bacharach?

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени