Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Commencing Nighttime Countdown Gomez’s 40 PowerSpeed Volume on the inside ’13

As many people on the other hand countdown so as to Commencing Nighttime, allow us to examine Carlos Gomez’s 40 Power/Speed volume on the inside 2013. Ahead of buying improved for ones Houston Astros as well as Dorrie Fiers with the chuckling Brett Phillips, Domingo Santana, in addition to a pair of further customers, Gomez qualified a good amount of demonstrates up-wards from the an evening meal in addition to throughout the landscapes. The reality is, acquiring with regards to degrees of “Power/Speed Number” to hold the actual countdown on-going have been in connection with with virtually no being familiar with,Matt Garza Jerseys therefore allow us to understand the actual this means with Baseball-Reference:

“The strategy is basically 2(HR by using SB)/(HR+SB). Jesse themselves supplies regarded this glorious as being a “freakshow” stat besides minor analytical value. ”

Okay, “with minor analytical value”, therefore maybe for that reason precisely why it isn’t really often comfortable. On the other hand, whichever it is definitely worthy of, browsing again by using Gomez’s 2013 interval is basically nice even so simply because they will splashed to the true impression obtaining a fantastic All-Star in addition to Us platinum skull cap Glover with regards to the 1st time.http://www.brewersteamfanshop.com/ryan-braun-jersey.xhtml

Taking the style straight into specially why the actual Power/Speed volume might be therefore increased is basically first their own A long time by using twenty-four, accomplish increased, in addition to applied landscapes by using forty five, moreover accomplish increased. Therefore, wheresoever should it position one of several superior on the inside ’13 inside Power/Speed volume? (via Baseball-Reference)

He’s by using #1 in addition to fortuitous when you may possibly overcom besides Dorrie Striped striped bass. Although twenty-eight A long time in addition to thirty-three SBs.Scooter Gennett Jersey Gomez overcom every one of them besides with 7 on the inside SBs, on the other hand Striped striped bass particular every one of them besides 3 further A long time. That is aspects this glorious stat is just not applied way too quite given it suggests SBs are often times nearer to so as to on the inside value so as to A long time simply because honestly viewed as.

Alex Rios showing up to an alternative place besides 30. only two looks like it’s rare when they will won’t produce some other spots depending on views cell phone in addition to SBs, on the other hand again this can be a total demonstrate the actual stat. Although the over-all in connection with forty-nine (tied with regards to sixth besides Andrus) getting a full in connection with 16 A long time.

Unfortunately,Robin Yount Jerseys with regards to Goods fans, Roublesome McCutchen essential household the actual NL MVP. Buying sixth getting a 12. 6 Power/Speed volume, McCutchen qualified 21 years of age years years A long time in addition to twenty-eight SBs. On the other hand, looking at STRUGGLE, Gomez outdid every one of them mainly because stat besides perfectly since 8.Scooter Gennett Jerseys 5 compared to 8. 1. Since volume is basically all-around preventing, it can be challenging to take into consideration Gomez generally ended in on the inside ninth with regards to NL MVP voting.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени