Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Company Broncos: WR Raymond promoted every single child Lively Roster

After Sunday’s abysmal usefulness when using the Special Companies gadget, this original started to be apparent what type of change should be produced. A number of might concern McManus regarding never generating the sport lucrative FG, nevertheless one more phase are actually the specific leave out. Just about all puns aside, it absolutely was obvious that one more phase inside the Special Companies gadget stunk.

For regardless of what produce,Shane Ray Jersey The nike air jordan Norwood chosen the particular almost all unsatisfactory achievable time period to possess almost all unsatisfactory video games related to their very own occupation. Subsequent undertaking a great inexcusable turnover inside rivals region, fans in addition to teammates are actually annoyed. Genuinely, the specific teammate are actually consequently annoyed these folks pushed Norwood. I’ve noticed numerous components as being a Broncos nut before long, nevertheless that was a preliminary.Trevor Siemian Jersey

Regardless, it absolutely was apparent that numerous changes should be produced. 1 change resulted in nowadays because of the fact rookie

WR Khalif Raymond are actually promoted for that Lively Roster within the Physical exercise Group. Raymond, the initial 12 days by means of Holy Blend, is really little inside dominance nevertheless blasting inside speed. Despite the fact that these people did not help make the particular lively roster by way of Training Strolling,DeMarcus Ware Jersey these people carry out vanish the specific content label based on the coaching staff.

In four preseason game titles, normal on quit email address details are truly below twenty-four yards (23. 9, acquiring exact). That was 2nd best inside the COUNTRY WIDE SOCCER PLAN because of the fact lengthen.

While these people didn’t produce a ding inside the punt return video games inside preseason,Peyton Manning Jersey you need to be in a position to concern anytime he’ll think about every single deal with Norwood. A LOT OF US, condition for example the amount associated with Broncos fans, will probably be intrigued to find out precisely what Raymond is really effective in task inside regular time period movement.

With Raymond’s advertising, it’s going to vanish the particular Broncos with an interesting scenario. These folks right now understand eight(yes,Von Miller Jersey EIGHT) WR’s based on the lively roster.

You’d have to think that at least 1 will probably be decrease as well as place in IR rapidly. 8 essentially seems like the specific ridiculous equal to possess by way of 1 positioning.

That needs to be resolved quickly because the Broncos go to Jacksonville to safeguard separately within the real Jaguars this particular unique Total within the 7 days.

This publish at first turned up on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени