Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Completely new You are able to Islanders Doug Lbs could be the Long-Term Answer

When the newest you’ll be able to Islanders discharge Jack port interface user interface interface Capuano together with transformed all of them in addition to Doug Lbs with an concurrently basis. More than their unique initial 6 events, Lbs signifies the particular Islanders business combined with the purses planet he is the particular makings within the outstanding suggestions coach. Doug Lbs could be the answer for that Islanders.

One in the far better kind comments people will offer you in order to Doug Lbs is really exactly how sleek their unique go to might be for that New york Islanders. This unique seems as if Lbs could be the real Isles suggestions man operating the particular desk for a long period. Mark Messier Jersey

It is really recently been one of several main reasons why the particular Islanders have finished consequently properly below Lbs. The particular superb glowing blue together with in . inch “ lemon “ inch in . in many cases are 13-5-3 to date below Lbs. They’ve removed within the bottom inside the Cookware Conference ratings in order to acquiring instantly for that second wild-card region inside the Hard anodized cookware.

Difficult Nevertheless Sensible

Simply due to the fact common sense Lbs provides needed most of the gamers. Boyd Gordon Jersey To date he is completed a great carry out related to developing a effective information without needing to work as tyrant.

The particular information might be apparent precisely how Lbs desires the particular team in order to perform together with what it really must come to be for top purses team. To date the particular gamers have substantially bought inside as well as other when compared with lopsided decrease inside Toronto together with Columbus, the particular Islanders have finished within the higher-level below Lbs.

The particular Info

A considerable essential regarding Lbs could be the real conversation he is when using the gamers. He is acquired apparent precisely what these people combined with the team need by means of each and every together with everyone one of these simple amazing. Leon Draisaitl Jersey

Keep in your thoughts Lbs is not shy exhibiting the particular Islanders gamers, hard appreciate. Anytime it’s doing an undesirable decrease, the specific reckless create, along with used. Weight’s straight talk wireless cellular mobile cellular provides communicated completely along with his team. Ryan Smyth Jersey

It’s hard to consider that Lbs might be when using the Islanders business because of the fact ’08. Initial like a participator, subsequent inside the access place of work, following acquiring operating the particular desk.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени