Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Concerning Cardinals’ Sparkling Father as well as Dexter Fowler, commitment is actually energy

WASHINGTON – Dexter Fowler is really wearing With no. twenty five for your Street. Louis Cardinals within respect every single child at least 1 associated with their own teachers, Craig Provides. Related to Fowler’s abilities, generally generally the main one these folks offers most cautiously along with baseball’s all-time ideas within strolls (among additional things) is actually certainly an excellent severe understanding of the specific hit area as well as unwillingness to be able to reckless previously this excellent.

Fowler invested the specific winter season time period coping with Provides within This kind of area as well as exercising along with them all inside the website link within Marin Region.

Yet Fowler are in fact choosy regarding that pitches to be able to swing action movement by means of 2 full decades prior to these folks delighted the person that launched the specific majors within on-base component 9 occasions. This excellent began at any time Fowler are in fact regarding four foot greater combined with trainer experienced difficulty set up their own throws in to exactly what Fowler thought to be the specific hit area. This type of person really 9 years of age.

“I acquainted with obtain annoyed constantly, ” Fowler mentioned. “My father are in fact for instance, ‘If it’s not only a hit,http://www.cardinalsfansgoods.com/michael-wacha-jersey.asp a person don’t need to swing action movement. ’ I’ve usually completed the overall game similar to this. ”

The Cardinals possess renewed their very own method of criminal offense within 2017, moving their very own focus by way of slugging to get upon bottom as well as, once the chance occurs, making a few criminal offense utilizing their individual foot, a technique these people totally ignored final period of time.

In Dexter Fowler as well as Sparkling Father, the specific Cardinals possess 2 within the truly picky hitters within the games within the greatest 3rd inside the option. AP Photo/David BIG BIG T. Phillip

Spearheading one thing is actually Fowler, the specific achieved leadoff participator these people didn’t require nonetheless obtained anyhow. These people right now experienced among the much better within Sparkling Father, that costs 3rd within OPS (. 871) inside the leadoff area in the last 10 years.Carlos Martinez Jersey

The Cardinals will often be searching for which 2 catalysts will often be much better than 1. Fowler’s previously group, the specific Chi town, il, il Cubs, experienced T-shirts nevertheless, “You Continue, A lot of us Continue, ” the specific expression organization May Maddon coined concerning Fowler’s significance coupled with real big option. The specific Cardinals, that transformed Father for the With no. 3 area within the purchase to assist Fowler, will often be searching for this excellent could possibly get “You Males Continue, A lot of us Continue. ”

So a great deal,Ozzie Smith Jerseys no one proceeded to go a great deal, even so the real expression nevertheless might take advantage of. The specific Cardinals will often be 2-5 basically because of the fact Fowler is actually experiencing soccer. 148 as well as Father is actually experiencing soccer. 208, even so the real group didn’t obtain Fowler to begin with 7 days. These people obtained them all concerning 5 many years, and so they furthermore possess Father beneath agreement concerning no less than 3 of these days. They’ve spent lots of their very own expectations within exactly what every single game enthusiasts is actually proficient at undertaking for your greatest 3rd inside the option.

Taking baseballs as well as nudists essentially by means of attacks do not basically result in strolls. Additionally they result in discouraged rivals. Even though nor Fowler neither Father offers turned out to be comfortable nonetheless, With no. two participator Aledmys Diaz offers, as well as he’s right now talked about the specific enjoyment associated with experiencing soccer within the area encircled by way of 2 game enthusiasts additionally kind of expert methods.http://www.cardinalsfansgoods.com/jhonny-peralta-jersey.asp The specific Cardinals possess noticed suggestions within the efficient due to the fact the initial events associated with springtime coaching.

“One within the nearly all disappointing elements you will observe may be the beginner travelled apart right now there, combined with leadoff man may produce a excellent regarding the initial together with 2nd information. These folks eventually ultimately eventually ultimately eventually ends up proceeding apart right now there tossing basically fastballs, obtaining when using the option by way of making use of numerous pitches, ” organization Dorrie Matheny mentioned. “You may inform he’s perhaps within the driver’s chair which night. In case you discover hitters which energy electrical generator, they might feeling this excellent, and it also adjustments these people make the most of their very own repertoire people extra games. ”

A hitter’s final results may change substantially along with copying, nonetheless usually their own method is actually formerly, right before these folks functions their own preliminary televised games. Father mentioned he’d instructors by means of university combined with small leagues that obtained irritated along with them all because of the fact these folks required plenty of pitches, nonetheless “they didn’t determine exactly what it might turned out to be.http://www.cardinalsfansgoods.com/carlos-martinez-jersey.asp ” At this time he’s delighted concerning exactly what these folks as well as Fowler is actually proficient at undertaking collectively to be able to worsen pitchers.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени