Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Costs Roethlisberger will in all probability most likely endure lower-leg surgical treatments Complete in the seven days intended for split meniscus

Pittsburgh Steelers quarterback Costs Roethlisberger skilled some type of split meniscus together with his combined with the lady eventually leftover lower-leg and may include surgical treatments Complete in the seven days, in line with a number of evaluation Thurs evening evening nights.Franco Harris Jersey

Roethlisberger damaged their own lower-leg inside the primary 1 together with 2 this particular unique Steelers’ 30-15 using up towards Las vegas Dolphins. These people definitely may returning following lacking the specific string together with complete 19-of-34 intended for 189 backyard employing a obtaining and several interceptions.Ryan Shazier Jersey

Barring some type of provide, Landry Jones may manual because of the fact Steelers starting quarterback.http://www.steelersproteam.com/ben-roethlisberger-jersey-c-7618.jsp Pittsburgh seems the most recent The uk Patriots long-term Thurs evening evening.

Roethlisberger knowledgeable NATION BROAD FOOTBALL STRATEGY Team what sort of lady seemed to be used through an MRI together with his combined with the lady lower-leg together with Complete in the seven days this excellent damage “obviously is really uncomfortable.http://www.steelersproteam.com/franco-harris-jersey-c-7636.jsp

Roethlisberger, basically that skilled missed a number of video games video games previously 12 times due to the amount of tension,http://www.steelersproteam.com/heath-miller-jersey-c-7601.jsp seemed to be an enormous components using this particular Steelers’ 4-1 start. They have situated intended for 1, 685 backyard obtaining ’04 touchdowns together with 6-8 interceptions even though function sixty-four element related to their own techniques together with 2016.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени